Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2022

MŠVVaŠ SR - Učitelia pre 21. storočie (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vyhlasuje 1. kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Uzávierka 1. kola: 31. marca 2022 o 23:59 (min...

Kurz záhradnej pedagogiky – učíme cez prírodné záhrady

Kategória: Výzvy

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pripravuje a ponúka dva cykly vzdelávacieho kurzu (spolu 4 noci), určeného pedagógom a lektorom, ktorí hľadajú inšpiráciu a tipy, ako spolu so žiakmi a verejnosťou rozvíjať školské či komunitné prírodné zá...

Férová Nadácia O2 - Nájdime znovu spoločnú reč (15. 3.)

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu. Uzávierka: 15. 3. 2022 (

Nadácia VSE - grantový program Na pomoc duši i telu (14. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE dnes vyhlásila svoj druhý grantový program s názvom Na pomoc duši i telu. Pridáva sa tak k spoločnostiam Skupiny VSE Holding a verejne prezentuje dôležitosť ochrany fyzického a duševného zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID...

Nadácia mesta Bratislavy - KULTÚRA pre oblasť Kultúrne priestory (14. 2.) a ďalšie GP (14. 2., resp. 15. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia mesta Bratislavy vyhlasuje Grantový program KULTÚRA pre oblasť „Kultúrne priestory“. Termín uzávierky podávania žiadostí: 14.02.2022 (bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy).

Výzva na zapojenie sa do projektu INSCHOOL (15. 2. 2022)

Kategória: Výzvy

Spoločný projekt Európskej komisie a Rady Európy „Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children/Inkluzívne školy: Skutočná zmena pre rómske deti (INSCHOOL)“je zameraný na podporu sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom podpory vzd...

INŠPIRÁCIA POHYBOM 2022 (11.2.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Inšpirácia pohybom 2022. Uzávierka: 11. 2. 2022 (nadaciakia.sk).

DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity (18.2.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe DOBROVOĽNÍCTVO 2022 – Zelené komunity. Uzávierka: 18. 2. 2022 (www.nadaciakia.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev