Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Férová Nadácia O2 - Nájdime znovu spoločnú reč (15. 3.)

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu. Uzávierka: 15. 3. 2022 (

Podporené budú projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu, komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia, kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu v spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na zvyšovanie porozumenia v spoločnosti, mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

  1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky: spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom), osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)
  2. p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev