Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2015

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu. Prajeme veselé Vianoce a úspešný nový rok :-)

Kategória: Aktuality

Povinnú školskú dochádzku môže dieťa absolvovať aj doma, aké podmienky na to treba splniť?

Kategória: Aktuality

Takýto spôsob sa nazýva individuálne vzdelávanie a jeho podmienky upravuje školský zákon. Povoľuje ho riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý – tzv. kmeňovej školy.

Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Kategória: Aktuality

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

Zamestnanci trnavských škôl dostanú od mesta koncoročnú odmenu 100 eur

Kategória: Aktuality

Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava dostanú ešte do začiatku tohtoročných vianočných prázdnin jednorazovú odmenu vo výške 100 eur. Schválili to trnavskí poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva na návrh poslanca Štefana Bošnáka (KDH). Z mestskej pokladnice radnica uvoľní na tento účel 65.000 eur.

Škola, čo nadchýňa architektov aj verejnosť. Je zo skla a dreva.

Kategória: Aktuality

Súčasné školy sa do pozornosti architektov či verejnosti nedostávajú až tak často. Táto je výnimkou a zaujme už na prvý pohľad. Svojím minimalizmom a kombináciou skla a drevo. Základnú školu v českom mestečku Dobřichovice totiž dostali do rúk architekti, ktorí z nej vytvorili miesto, kam by hociktorý študent či učiteľ chodil rád. 

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III.Q 2015

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnil prehľad počtu zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III. Q 2015. Obsahuje prehľad o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch za všetkých zriaďovateľov, všetky organizácie, v organizáciách v pôsobnosti VÚC, v organizáciách v pôsobnosti okresných úradov, v organizáciách v pôsobnosti obcí, v cirkevných organizáciách, v súkromných organizáciách (bez mimorozpočtových zdrojov), počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za III.Q. 2015, porovnanie priemernej mzdy v RŠ za III.Q.2014 a III.Q.2015.

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu petícií v školách a školských zariadeniach, aktuálnym problémom komunikácie v školskom prostredí, vrátane komunikácie školy s rodičmi žiakov, upozorníme na BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave na povolanie. Predstavíme Vedeckú noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi. Z osobností si pripomenieme jedného zo zakladateľov modernej pedagogickej vedy Juraja Čečetku, rozoberieme informačnú gramotnosť v školstve a nevynecháme dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl a odpovede odborníkov na vaše otázky. 

Do protestnej akcie Babysitting Day sa dnes zapojí viac ako 400 škôl

Kategória: Aktuality

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting Day sa zapojí okolo 470 škôl po celom Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych údajov zoznamu organizátorov protestu – Iniciatívy bratislavských učiteľov (IBU), v ktorom sú zapojené školy uvedené. Zámerom protestnej akcie je pripomenúť, že mzda slovenských učiteľov sa neodvíja od trhových pravidiel a je na úrovni sumy, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.

Deti so zdravotným postihnutím čelia vyššiemu riziku porušovania základných práv

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (3. december), vydala Agentúra EÚ pre základné práva správu, ktorá skúma formy, príčiny a prostredie, v ktorom sa pácha násilie na deťoch so zdravotným postihnutím a ktorá navrhuje kroky na boj proti nemu a na lepšiu ochranu týchto detí.

Odporúčanie ministra školstva Juraja Draxlera vo vzťahu k vianočným prázdninám

Kategória: Aktuality

Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane.

Múzeum školstva a pedagogiky oslávi svoje štyridsiate piate výročie

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky oslávi svoje štyridsiate piate výročie sprístupnením výstavy zameranej na ukážky z toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.

Vyhlásenie delegátov zjazdu OZ PŠaV k situácii v slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Delegáti VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku vyzývajú vládu SR, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb, aby sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala ku konkrétnym systémovým legislatívnym krokom, ktoré povedú k zvýšeniu podielu HDP na školstvo a vedu na úroveň priemeru krajín OECD, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a zlepšeniu sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva. Vyzývajú aj politické strany, aby vo svojich volebných programoch špecifikovali svoj postoj ku školstvu a konkretizovali návrhy na riešenie aktuálnych problémov v školstve.

Ochranu práv v regionálnom školstve pomôže riešiť samostatný odbor

Kategória: Aktuality

V priebehu decembra začne riešenie problémov v regionálnom školstve koordinovať samostatný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Riaditeľom tohto odboru pre ochranu práv v regionálnom školstve sa stal bývalý podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva Martin Maták.

Odborníci diskutovali o problémoch v slovenskom školstve v rámci 2. okrúhleho stola

Kategória: Aktuality

Predstavitelia profesijných organizácií z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, ako aj rektori a dekani vysokých škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied diskutovali v Bratislave o slovenskom školstve. Okrúhly stôl zvolal minister školstva Juraj Draxler. Ide už o druhé takéto stretnutie, prvé sa uskutočnilo v marci tohto roka.

NKÚ: Rozpočet nepočíta s dostatkom peňazí na regionálne školstvo

Kategória: Aktuality

Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu nepočíta s dostatkom peňazí na regionálne školstvo. Nedostatok zdrojov je najmä v oblasti nákupu učebných pomôcok a moderných didaktických pomôcok. Upozornil na to v parlamente predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík.

Príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Kategória: Aktuality

„Čeliť pracovnoprávnym problémom nie je možné, ak nepoznáme svoje práva a nevieme, na koho je možné sa pri ich uplatňovaní obrátiť,“ hovorí minister Juraj Draxler. Z tohto dôvodu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. 

Profesia days 2016 sa bude orientovať aj na odborné školstvo

Kategória: Aktuality

V dňoch 17. - 18. februára 2016 sa v INCHEBE EXPO v Bratislave uskutoční najväčší veľtrh práce Profesia days. V tomto roku sa spoločnosť Profesia rozhodla orientovať veľtrh na remeslá a odborné školstvo. Organizátori ponúkajú stredným školám možnosť prezentovať sa a zviditeľniť nielen pred žiakmi deviatych ročníkov, ktorí hľadajú pre seba tú správnu strednú školu, ale aj medzi zamestnávateľmi, ktorí sa na tomto veľtrhu budú prezentovať.

Rezort školstva bude mať v rozpočte o 266 miliónov eur menej

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva bude mať oproti tomuto roku menej peňazí zo štrukturálnych fondov EÚ, prostriedky zo štátneho rozpočtu rastú. Ministerstvo školstva bude mať budúci rok k dispozícii 1,226 miliardy eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z toho budú tvoriť 1,089 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu budú 137 miliónov eur.

Minister školstva zvoláva okrúhly stôl, témou bude veda a školstvo

Kategória: Aktuality

Rezortný minister Juraj Draxler zvoláva na sobotu 28. novembra okrúhly stôl. Ide už o druhé takéto podujatie. Prvé sa uskutočnilo v marci tohto roka. Témou diskusií bude regionálne a vysoké školstvo, veda a výskum.

Testovanie 5-2015

Kategória: Aktuality

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Doručenie zásielky s testami (3. zásielka) na ZŠ sa uskutoční v termínoch 23. - 24. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h. Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ sa uskutoční v termínoch 25. 11. 2015 v čase od 13:00 do 15:30 h a 26. - 27. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk