Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2015

Povinnú školskú dochádzku môže dieťa absolvovať aj doma, aké podmienky na to treba splniť?

Kategória: Aktuality

Takýto spôsob sa nazýva individuálne vzdelávanie a jeho podmienky upravuje školský zákon. Povoľuje ho riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý – tzv. kmeňovej školy.

Známky sú vysvedčením aj učiteľa

Kategória: Aktuality

Známkovanie v škole býva nepríjemná záležitosť, najmä ak učiteľ vystupuje voči žiakom z pozície, že na jednotku to vie len Einstein a ja. Prípady neobjektívneho hodnotenia žiakov učiteľmi patria už niekoľko rokov k najčastejším výhradám rodičov.

Zamestnanci trnavských škôl dostanú od mesta koncoročnú odmenu 100 eur

Kategória: Aktuality

Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava dostanú ešte do začiatku tohtoročných vianočných prázdnin jednorazovú odmenu vo výške 100 eur. Schválili to trnavskí poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastu...

Škola, čo nadchýňa architektov aj verejnosť. Je zo skla a dreva.

Kategória: Aktuality

Súčasné školy sa do pozornosti architektov či verejnosti nedostávajú až tak často. Táto je výnimkou a zaujme už na prvý pohľad. Svojím minimalizmom a kombináciou skla a drevo. Základnú školu v českom mestečku Dobřichovice totiž dostali do rúk arch...

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III.Q 2015

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnil prehľad počtu zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách v III. Q 2015. Obsahuje prehľad o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch za všetký...

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu petícií v školách a školských zariadeniach, aktuálnym problémom komunikácie v školskom prostredí, vrátane komunikácie školy s rodičmi žiakov, upozorníme na BOZP pri praktickom vy...

Do protestnej akcie Babysitting Day sa dnes zapojí viac ako 400 škôl

Kategória: Aktuality

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting Day sa zapojí okolo 470 škôl po celom Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych údajov zoznamu organizátorov protestu – Iniciatívy bratislavských učiteľov (IBU), v ktorom sú zapojené školy uvedené...

Deti so zdravotným postihnutím čelia vyššiemu riziku porušovania základných práv

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (3. december), vydala Agentúra EÚ pre základné práva správu, ktorá skúma formy, príčiny a prostredie, v ktorom sa pácha násilie na deťoch so zdravotným postihnutím a k...

Odporúčanie ministra školstva Juraja Draxlera vo vzťahu k vianočným prázdninám

Kategória: Aktuality

Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov