Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2016

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorej cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Dátum uzavretia: 28.02.2017 (mpsr.sk).

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“. Dátum uzávierky do 13. 02. 2017 (minedu.sk).

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2017

Kategória: Výzvy

Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí pre mladých ukazujúc aktívnu účasť na rozvoji Európy. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov zo všetkých členských štátov EÚ. Termín - do 30. januára 2017 (charlemagneyouthprize.eu).

Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!

Kategória: Výzvy

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy, výskumu a umenia. Je určená pre študentov či študentky od 15 do 26 rokov. Uzávierka podávania žiadostí je do 31. januára 2017 (nadaciapontis.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk