Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“. Dátum uzávierky do 13. 02. 2017 (minedu.sk).

Realizácia projektu by mala prispieť k:

výsledkom špecifického cieľa 1.1.1:

  • zvýšenie matematických, prírodovedných, jazykových a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia detí a žiakov,
  • zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školských neúspechom,
  • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s kvalifikačnými požiadavkami a potrebami a

výsledkom špecifického cieľa 1.3.1:

  • zvýšenie spolupráce centier prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru, zameraných na riešenie konkrétnych úloh a zadaní z praxe vo forme špecializovaných výučbových zariadení verejných VŠ a špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk a špecializovaných umeleckých pracovísk - zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT - zlepšenie podpory ľudského kapitálu na VŠ a vo výskume.

Časový harmonogram

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) kedykoľvek odo dňa vyhlásenia vyzvania až do dňa uzavretia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev