Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2016

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základn...

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“. Dát...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2017

Kategória: Výzvy

Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí pre mladých ukazujúc aktívnu účasť na rozvoji Európy....

Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!

Kategória: Výzvy

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy, výskumu a umenia. Je určená pre študentov či študentky od 15 do 26 rokov. Uzávierka podávania žiadostí je do 31. januára 2017 (nad...

SÚŤAŽ: Aká bude budúcnosť slovenského školstva?

Kategória: Výzvy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s portálom www.skolskyservis.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov a študentov pod názvom Budúcnosť slovenského školstva. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: Deti a mládež do 15 rokov. Stredoškoláci a vy...

Diskusia s odborníkmi na tému Migrácia v Európe

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na stretnutie s odborníkmi na tému Migrácia v Erópe. Diskusia sa uskutoční v rámci pravidelných diskusných stretnutí na aktuálne témy dňa 29. 11. 2016 od 17.00 hod. do 19.00 hod. Návratku zasielajte do 27.11. 2016 (...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!. Dátum uzávier...

Výzva BSK - Šport a mládež 2017

Kategória: Výzvy

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu športu a mládeže pre rook 2017. Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 11.1.2017 (vrátane) formou registrácie žiadosti...

Súťaž Náboj Junior 2016

Kategória: Výzvy

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pozýva na 5. ročník súťaže Náboj Junior, ktorá sa bude konať 25. novembra 2016 v 27 mestách na Slovensku a v 16 mestách v Česku. Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štv...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev