Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 138/2019 Z.z. a zmeny

Zákon 138/2019 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 128/2022 Z.z. U

Schválený 24. 3. 2022 Účinný 1. 9. 2022  

128/2022 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 92/2022 Z.z.

Schválený 22. 3. 2022 Účinný 30. 3. 2022  

92/2022 Z.z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Zákon 414/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

414/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 271/2021 Z.z.

Schválený 17. 6. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

271/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 310/2019 Z.z.

Schválený 18. 9. 2019 Účinný 15. 10. 2019 Novelizovaný: 15. 6. 2022  

310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 209/2019 Z.z.

Schválený 27. 6. 2019 Účinný 16. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

209/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 317/2009 Z.z.

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon 5/2005 Z.z.

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

5/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

583/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  


Zmena nastane

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 5. 2. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

45/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  


Archív zmien v legislatíve