Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2018

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

Do pozornosti Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky sú zverejnené  východiskové štatistické údaje a rozpočtové podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu fyzických osôb pre rok 2019.

Školský obvod základnej školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z Riadenia školy Školský obvod základnej školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Portál Národnej sústavy kvalifikácií je v prevádzke

Kategória: Aktuality Autor/i: kvalifikacie.sk

Portál Národnej sústavy Kvalifikácií (NSK) je verejnou databázou kvalifikácií, ktorá je prehľadom kvalifikácií na Slovensku. 

Aktualizácia údajov do Centrálneho registra za december 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: http://crinfo.iedu.sk

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra za december 2018 je akceptovaná do 11. januára 2019 včítane - oproti ostatným mesiacom zmena termínu.

„Manažment školy v praxi“ v roku 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rok 2018 sa onedlho zavŕši. Časopis Manažment školy v praxi, ale aj školský portál DIREKTOR, vám aj v doznievajúcom roku opäť pravidelne prinášal aktuálne a zaujímavé čítanie k problematike regionálneho školstva na Slovensku.

Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Kategória: Aktuality

Analytická štúdia je výstupom z pravidelného monitoringu nezamestnanosti absolventov stredných škôl evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý spracúva Odbor metodiky a tvorby informácií školstva CVTI SR.

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vh...

Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Prezident podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorýc...

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá sa týka zvýšenia právnej istoty kontrolovaných subjektov nastavením pravidiel pre úpravu výstupných materiálov bola podpísaná prezidentom SR. 

O vyplácaní odmien rozhodujú zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny, ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov