Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola podpísaná prezidentom

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá sa týka zvýšenia právnej istoty kontrolovaných subjektov nastavením pravidiel pre úpravu výstupných materiálov bola podpísaná prezidentom SR. 

Novela mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy s nevytváraním podmienok pre výkon kontroly. Novelou sa zvýši právna istota kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov