Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2019

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na ošetrovné pre rodičov

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné. Ak ostanú s dieťaťom v piatok 1. februára 2019 doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase ...

Dodatok k VP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Kategória: Základné školy Autor/i: minedu.sk

MŠVVŠ SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie s účinnosťou od 1. februára 2019.

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Pracujúci dôchodca si naďalej môže uplatňovať odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, si aj v roku 2019 môžu naďalej uplatňovať odvodovú úľavu.

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. 3.  – 14. 3. 2019 v Bratislave. Termín prihlásenia do 27. januára 2019.

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V ...

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s presunom finančnej záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov základných škôl na mestá a obce.  Má ich financovať štát.

Novinky v povinnostiach do 31. januára 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, alebo na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel. 

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

S účinnosťou od 1. januára 2019 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zriaďuje jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií.

NASES zjednodušila používanie elektronickej schránky

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na základe prieskumu vychádza v ústrety používateľom elektronickej schránky a vylepšuje jej funkcionality. Tentokrát prináša používateľom tri vylepšenia, ktoré urýchlia nahlasovanie problé...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov