Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2019

Polročné prázdniny nie sú dôvodom na ošetrovné pre rodičov

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné. Ak ostanú s dieťaťom v piatok 1. februára 2019 doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase je škola uzavretá priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva. 

Dodatok k VP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Kategória: Základné školy Autor/i: minedu.sk

MŠVVŠ SR schválilo Dodatok č. 2, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie s účinnosťou od 1. februára 2019.

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Pracujúci dôchodca si naďalej môže uplatňovať odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, si aj v roku 2019 môžu naďalej uplatňovať odvodovú úľavu.

V prekúrených miestnostiach sa ľahšie šíria virózy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Výskyt viróz sa častokrát mylne pripisuje iba chladnému počasiu, avšak ich šíreniu sa darí aj v príliš prekúrených miestnostiach. Ochorieť možno ľahko aj pri vystavení sa prudkým zmenám teplôt, ktoré pôsobia na organizmus pri prechode z exteriéru do interiéru a opačne. V teplých priestoroch sa všeobecne sústreďuje viac vírusov a baktérií.

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V rubrike Kontrola sme pripomenuli, ako má prebiehať základná finančná kontrola a venovali sme sa aj zmene a procesom jej nastavenia v školskom prostredí. 

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. 3.  – 14. 3. 2019 v Bratislave. Termín prihlásenia do 27. januára 2019.

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s presunom finančnej záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov základných škôl na mestá a obce.  Má ich financovať štát.

Novinky v povinnostiach do 31. januára 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, alebo na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel. 

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

S účinnosťou od 1. januára 2019 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zriaďuje jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií.

NASES zjednodušila používanie elektronickej schránky

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na základe prieskumu vychádza v ústrety používateľom elektronickej schránky a vylepšuje jej funkcionality. Tentokrát prináša používateľom tri vylepšenia, ktoré urýchlia nahlasovanie problému s elektronickou správou či zjednodušia vyhľadávanie správ.

Školské ochotnícke divadlo PRAXIDA v Prakovciach

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2018/2019 sme v Spojenej škole internátnej v Prakovciach založili školské ochotnícke divadlo s názvom PRAXIDA. Myšlienka založenia divadla bola častou témou diskusií medzi pedagógmi už koncom minulého školského roka, preto sa počas leta niektorí pedagógovia dobrovoľne podujali napísať scenár na  ochotnícke divadlo hrané v tradičnom prakovskom nárečí. Nárečie konzultovali so staršími Prakovčanmi.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení - zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalších zmenách. 

Zmeny v katalógoch pracovných činností

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Od 1. 1. 2019 je účinné nariadenie vlády č. 354/2018 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004  Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Vzdelávanie školských tímov v programe Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Slovenský inštitút mládeže pozýva základné a stredné školy, mládežnícke organizácie a všetkých tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o programe ŠKOLA BEZ NENÁVISTI na predstavenie programu dňa 29. 1. 2019 v sídle IUVENTY.

Platové tarify v školstve od 1. 1. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Európskymi hlavnými mestami kultúry v roku 2019 sú Plovdiv a Matera

Kategória: Aktuality

Od 1. januára 2019 sa o titul Európske hlavné mesto kultúry na jeden rok delia Plovdiv z Bulharska a juhotalianske mesto Matera.

Návrhy na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa predkladajú do 31. januára

Kategória: Aktuality

V súlade s § 56 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca. 

Úrady si musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky

Kategória: Aktuality

Úrady si od 1. januára musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z dostupných informačných systémov. Prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a takáto požiadavka bude evidovaná a archivovaná.

Príručka pre školského knihovníka

Kategória: Aktuality

 Slovenská pedagogická knižnica Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk