Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novinky v povinnostiach do 31. januára 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, alebo na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel. 

Zamestnávatelia majú do 15. januára 2019 povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň informuje, že nakoľko sa táto povinnosť uplatňuje prvýkrát, bude ju považovať za splnenú aj vtedy, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019.

Zamestnávateľ by mal do 31. januára 2019 zabezpečiť, aby jeho zamestnanci podpísali tlačivo s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ pre rok 2019.

Ak motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike je využívané na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, treba do 31. januára 2019 podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidiel

Ak na území Slovenskej republiky cestujete po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách, mali by ste si zakúpiť novú ročnú elektronickú diaľničnú známku. Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2018 končí 31. januára 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_ake-povinnosti-treba-splnit-do


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov