Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2016

Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach (stav k 20.10.2016)

Kategória: Aktuality

Experimentálne overovanie sa uskutočňuje v školách a školských zariadeniach s cieľom získať, overovať alebo implementovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety na vytvorenie, zmenu a obnovu pedagogickej dokumentácie, ako aj alternatívnych vzdeláva...

Konferencia mládeže EU

Kategória: Aktuality

 „Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nás...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. - predbežná informácia

Kategória: Aktuality

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ministerstvo školstva chce upraviť normatívne financovanie pre školy

Kategória: Aktuality

Rezort chce doplniť normatívny spôsob financovania škôl o nové prvky. Zohľadniť plánuje napríklad dĺžku praxe pedagogických a odborných zamestnancov. Pri určovaní normatívu tak bude prihliadať na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pod...

ŠIOV: Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl

Kategória: Aktuality

Pri odbornom vzdelávaní žiakov pre reálne potreby trhu práce by do spojenia a spolupráce medzi strednými školami a zamestnávateľmi mali byť zahrnuté aj základné školy. Pomôcť v tomto smere má metodika vyvinutá v rámci projektu, ktorý koordinuje Št...

Netradičná výzdoba tradičnej prakovskej kuchyne v Spojenej škole internátnej v Prakovciach

Kategória: Aktuality

Vestibul školy môže byť vyzdobený aj netradične, napríklad tradičnou kuchyňou. To všetko pri príležitosti nultého ročníka Prakovského dňa tradícií na Spojenej škole internátnej v Prakovciach, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy 24. novembra 201...

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže. Stretnutie realizuje Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskum...

OKRÚHLE STOLY – odborná diskusia k tézam Učiace sa Slovensko

Kategória: Aktuality

Stretnutím tímu tvorcov téz národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania so zástupcami stavovských organizácií z oblasti regionálneho školstva dnes odštartoval cyklus neverejných okrúhlych stolov k tézam uvedeného dokumentu. Ďalšie stretnutia ...

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Aktuality

VŠTVaS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016"....

Čítame spolu: V základných školách sa budú čítať rozprávky

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva organizuje 24. októbra 2016 o 9.00 h spoločné čítanie rozprávky  v základných školách na celom území Slovenska. Do čítania sa zapojí aj vedenie rezortu školstva. Touto iniciatívou chce počas Medzinárodného dňa školských knižn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk