Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2013

11/2013

Model systému manažérstva kvality výučby

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

Účelom navrhovaného modelu systému manažérstva kvality výučby pre učiteľov základnej a strednej školy je prispieť k zabezpečeniu zdrojov pre pomoc a poradenstvo manažmentom škôl, ktoré rozvíjajú vl...

Riaditeľ školy ako mediátor riešenia konfliktov

Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

Riešenie konfliktov, ich mediácia, je ďalšou z oblastí manažovania školy, ktorú súčasný riaditeľ potrebuje zvládnuť ako dôležitú kompetenciu pre zlepšovanie kvality vzťahov. V článku sa budeme veno...

Obsah vydania

Učiteľ v pasci

Zo seriálu: Editorial

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk