Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2020  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2020

Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom, rozvoj ich individuálnych schopností a sociálnych kompetencií, inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu detí s autizmom, odbúravanie zažitých stereotypov a rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov. Uzávierka: 15. máj 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia J&T - Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v súvislosti s koronavírusom

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia J&T

Nadácia J&T vypisuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19. Dĺžka trvania grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu (nadaciajt.sk).

Výzva na registráciu do súťaže študentských krátkych filmov - THIS HUMAN WORLD 2020

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Filmový festival o ľudských právach This human world organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2020. Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou je Vybudujme budúcnosť spoločne. Termín registrácie do súťaže je 6. november 2020 (statpedu.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2020 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Uzávierka: 15. apríl 2020 (minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk