Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia J&T - Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v súvislosti s koronavírusom

Kategória: Výzvy

Nadácia J&T vypisuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19. Dĺžka trvania grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu (nadaciajt.sk).

Cieľ grantu

Podporiť rodiny s deťmi /osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu či straty príjmu, spôsobeného vplyvom súčasných vládnych opatrení, ocitli v ťažkej životnej situácii. V rámci grantu podporíme rodiny s deťmi /osamelých rodičov s deťmi v celkovej výške 100 000 Eur.

Cieľová skupina

Rodiny s deťmi/osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorých celkový mesačný príjem neprekročí v dobe mimoriadnych opatrení čiastku vo výške 750 Eur.

Poskytnutý príspevok

Jednorazový príspevok maximálne do výšky 550 Eur, ktorý bude poskytnutý na pomoc s úhradou nájmu, prípadne so splátkou hypotéky na nehnuteľnosť, kde má v súčasnosti rodina bydlisko.

Požadované doklady:

 • kompletne vyplnená žiadosť, vrátane všetkých príloh uvedených nižšie
 • kópia OP žiadateľa
 • doklad o ošetrovnom s dátumom najskôr od 10. 3. 2020 (v prípade, že nemáte ošetrovné je potrebné doložiť rodný list dieťaťa)
 • nájomná zmluva/hypotekárna zmluva
 • SZČO: živnostenský list
 • doloženie príjmu všetkých osôb v spoločnej domácnosti pred vyhlásením núdzového stavu (vrátane rozhodnutí o priznaných dávkach alebo o podpore v nezamestnanosti, prípadne rozhodnutie o rodičovskom príspevku)
 • doloženie príjmov všetkých osôb v spoločnej domácnosti po vyhlásení núdzového stavu (vrátane dokladu o ošetrovnom s dátumom najskôr od 10. 3. 2020, doklad od zamestnávateľa o skrátenom úväzku či nemožnosti výkonu práce z dôvodu vládnych opatrení, atď.)

  • doloženie príjmu – zamestnanecký pomer : výplatné pásky za posledné 2 mesiace (január, február 2020)
  • doloženie príjmu – SZČO : doklad o výške štvrťročného príjmu ( za 4Q 2019) alebo Daňové priznanie za rok 2019, vo výnimočných prípadoch Daňové  priznanie za rok 2018

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne - na poskytnutie príspevku z Nadácie J&T nie je právny nárok!

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom--k46.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev