Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Grantové výzvy

Výzva na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík (5. 7.)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na zvýšenie kvality metodík pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a ich následné využívanie, overovanie metodík v podmienkach praxe a ich adaptácia podľa spätnej väzby od učiteľov, podporu digitálnych kompetencií pedag...

Zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina (31. 5.)

Kategória: Výzvy

PPA zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zele...

Digitálny Smart grant 2024 (15. 6.)

Kategória: Výzvy

ČSOB nadácia vyhlásila výzvu grantového programu Digitálny Smart grant 2024. Program umožňuje žiadateľom získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu ale aj bezpečnosť v online prostredí, vytváranie digitálne...

Výzva - Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Školský digitálny koordinátor (20. 5.)

Kategória: Výzvy

NIVAM zverejnil výzvu na zapojenie sa do národného projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3. Podporovaná pozícia je Školský digitálny koordinátor (ŠDK). Informačný webinár sa uskutoční 7. mája od 15.00 do 16.00. Uzávierka: 20. 5. (nivam.sk)

Nadácia VSE otvára grantový program Zmiernenie klimatickej zmeny (3. 6.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE v spolupráci s Nadáciou E.ON vyhlasuje nový grantový program, ktorý podporí rozvoj regiónu východného Slovenska a prispeje k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít. Uzávierka: 3. 6. 2024 (vseholding.sk/vseh/domov/nadacia-vse/gran...

Nadácia Ekopolis - Grantový program Sadíme budúcnosť (7. 6.)

Kategória: Výzvy

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Uzávierka: 7. 6 do 16:00 (sadimebuducnost.sk).

Výzva - Poskytnutie dotácie v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (30. 4.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM SR vyhlasuje výzvu na dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 4. 2024.

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame (5. 5.)

Kategória: Výzvy

Tesco vyhlasuje grantový program - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia v okolí. Uzávierka: 5. 5. 2024 (tesco.sk/pomahame/)

EKO ďalej Nitra 2024 (6. 5.)

Kategória: Výzvy

Nitrianska komunitná nadácia a Mesto Nitra vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe EKO ďalej Nitra 2024. Uzávierka: 6. 5. (nkn.sk).

Nadácia Pontis - Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities (24. 5.)

Kategória: Výzvy

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre veľké projekty. Uzávierka: 24. 5. (nadaciapontis.sk).

Nadácia Ekopolis - Dobrý sused (15. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis otvára druhú grantovú výzvu. Program je výhradne určený pre obyvateľov mestských častí Bratislavy: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. Uzávierka: 15. 4. (ekopo...

Nadácia Pontis - Mentoring pre mimovládne organizácie (9. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis podporí neziskové organizácie mentoringom na mieru aj grantom do výšky 60 000 eur. Uzávierka: 9. 4. 2024 (nadaciapontis.sk).

Nadácia SLSP: Grantový program Pre budúcnosť 2024 (3. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 3. ročník grantového programu Pre budúcnosť s realizáciou vybraných verejnoprospešných projektov v roku 2024. Uzávierka: 3. 4. 2024 do 13.00 h. (slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva).

O jednorazový finančný príspevok sa môžu uchádzať jednorodičia (20. 3.)

Kategória: Výzvy

Hodina deťom - Jednorodičia sa môžu do 20. 3. uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby),...

Nadácia SPP - Program Opora (24. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP otvára grantový program OPORA - podpora projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, Uzávierka: 24. 3. (nadaciaspp.sk).

Nadácia ZSE - Mením na zeleň (27. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára tretí ročník grantového programu „Mením na zeleň“. Termín uzávierky podávania projektov  je 27. 3. 2024 (nadaciazse.sk).

Nadácia Jednota COOP - Program podpory lokálnych komunít (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia COOP Jednota zverejnila výzvu nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí. Uzávierka: 31. 3. 2024 (coop.sk/sk/projekty).

MIRRaI SR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre projekty integrovaných územných investícií (eur...

Nadácia SPP - Športuj aj Ty! (11. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP otvára grantový program Športuj aj Ty! Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 11. marca 2024 (nadaciaspp.sk).

Nadácia Pontis – Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis - Školy na zelenú

Kategória: Výzvy

Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis otvára druhý ročník grantového programu Školy na zelenú. Uzávierka: 9. 2.2024 do 13:00 h. (nadaciapontis.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev