Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Výzvy  

Zoradiť podľa:

Grantové výzvy

Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Ogange vyhlasuje pre základné školy, stredné školy a neziskové organizácie grantový program e-Školy pre budúcnosť. Uzávierka programu: 9. október 2019 (https://www.nadaciaorange.sk/sk).

Nadácia Kia Motors Slovakia - Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Kategória: Výzvy Autor: nadaciakia.sk

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru SmartBooks. Uzávierka: 17. september 2019 (www.nadaciakia.sk).

Poisťovňa Kooperatíva a Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska realizujú program Športujem rád a bezpečne, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu. O podporu do výšky 2 500 eur sa môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Uzávierka: 7. október 2019 (www.nds.sk).

Nadácia ZSE - Výnimočné školy

Kategória: Výzvy Autor: nadaciazse.sk

Nadácia ZSE otvára nový grantový program Výnimočné školy, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku. Uzávierka: 10. október 2019 (www.nadaciazse.sk).

Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA - Búrame bariéry

Kategória: Výzvy Autor: nadaciazse.sk

Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA vyhlasuje 3. ročník grantového programu Búrame bariéry. Uzávierka: 15. september 2019 (nadaciazse.sk).

Nadácia SPP - O krok vpred

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Uzávierka: 4. október 2019 (nadaciaspp.sk).

MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.  október 2019 (minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 15. októbra 2019 (www.minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 30. september 2019 (www.minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Budúcnosť s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Uzávierka: 30. september 2019 (www.nadacia-volkswagen.sk/).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt 2019

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravuje pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) výherný projekt, ktorého cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život.  Deti z centier pre deti a rodiny vlastnoručne vytvárajú súťažné diela a v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami. Uzávierka: 30. september 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Meet and Code Award 2019 - výzva

Kategória: Výzvy

Cieľom druhého ročníku súťaže “Meet and code 2019” je upriamiť pozornosť na digitálne vzdelávanie. Uzávierka je 8. septembra 2019.

Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

Kategória: Výzvy

Raiffeisen banka sa v aktuálnej edícii grantového programu “Gesto pre mesto” zameria na projekty v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu, ktoré zároveň zlepšia život všetkým. Uzávierka: 15. 8. 2019.

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Kategória: Výzvy Autor: knzm.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila výzvu grantového programu, ktorej cieľom je prispieť k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Uzávierka: 31. 7. 2019 (knzm.sk).

Grantový program Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Kategória: Výzvy Autor: bratislava.sk

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy, výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave, sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Uzávierka: 30. jún 2019 (www.bratislava.sk).

Férová Nadácia - Sloboda nie je samozrejmosť

Kategória: Výzvy Autor: Férová nadácia

Férová Nadácia vyhlasuje grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“. Nadácia podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 1989. Dátum uzávierky do: 30. 6. 2019 (spolocnost.o2.sk).

MŠVVaŠ SR - Zdravie na tanieri 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“. Dátum uzávierky: 8. 7. 2019 (minedu.sk).

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v ZŠ na rok 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019. Dátum predkladania žiadosti do: 8. 7. 2019 (minedu.sk).

Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu národnostných menšín

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 1. júla 2019 (kultminor.sk).

Výzva - ,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie  žiadostí o  poskytnutie nenávratného  finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom  Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť na gymnáziu“ s dátumom uzávierky 4. júla 2019 (minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk