Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2017

Výzva - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie in...

Výzva MS SR - presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskrimin...

SAŽP opäť hľadá ProEnviro školy

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro. Súťaž je určená pre materské, základné i...

Projekt „Fiktívna krajina 2017“

Kategória: Výzvy

„Aj ty si už unavený z toho, že tvoj názor nikoho nezaujíma?“  Pod týmto mottom organizuje Stredoškolská študentská únia Slovenska projekt "Fiktívna krajina 2017", ktorého zámerom je spojiť teóriu s praxou. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 12...

Súťaž o najkrajšie knihy Slovenska

Kategória: Výzvy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Knihy z ...

Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“

Kategória: Výzvy

Podľa prieskumu TAD u žiakov základných škôl z roku 2014, trend nárastu skúsenosti s legálnymi i nelegálnymi drogami s pribúdajúcim vekom sa potvrdil najmä u občasného fajčenia cigariet. Rovnako rastie aj rozsah skúsenosti s alkoholom, pričom prie...

Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco podporí 77 lokálnych projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí (zlepšenie detských ihrísk, rozvíjanie športových aktivít pre deti v škôlke, skrášlenie verejného priestranstva v susedstve,...). Projekty s najväčším počtom h...

Deň župných škôl

Kategória: Výzvy

Bratislavský samosprávny kraj organizuje 20. 1. 2017 už šiesty ročník podujatia Deň župných škôl v Avione. Predstaví sa takmer päťdesiatka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl je pripravený ...

Hovorme o jedle

Kategória: Články, kampane

Pri príležitosti Svetového dňa potravín bol vyhlásený Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016 štvrtý ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“ (uvzsr.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev