Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva MS SR - presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Dátum uzávierky výzvy, t. j. 6. február (justice.gov.sk).

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

 • a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
 • b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
 • c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
 • d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
 • e) podporu vzdelávania a školenia,
 • f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
 • g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
 • h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
 • i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
 • j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
 • k) výdavky neziskových organizácií a inš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev