Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2015

12/2015

Vybavovanie petícií v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa venujeme problematike vybavovania petícií v školách a školských zariadeniach po novele petičného zákona. Novela je účinná od 1. septembra 2015. Problematika petícií je dôležitá pre r...

Komunikácia školy s rodičmi žiakov

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Napriek tomu že rodičia nie sú priamymi prijímateľmi pedagogickej činnosti, majú v celom procese výchovy a vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve túto oblasť spolupráce mnohé ...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk