Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Osobnosti

Juraj Čečetka (1907 – 1983)

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

Juraj Čečetka patrí k priekopníckej generácii slovenských vedcov, ktorí položili základy modernej pedagogickej vedy. Zaslúžene sa po dlhých desaťročiach začína venovať zvýšená pozornosť jeho životu a hodnotiť prínos jeho diela pre našu pedagogickú vedu.

Príspevky v diskusii: 0

Jean Jacques Rousseau

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Tak ako sa v stredoeurópskych podmienkach uctieva odkaz svetoznámeho pedagóga Jána Amosa Komenského, tak sa predovšetkým v západnej Európe uctieva odkaz iného klasika svetovej pedagogiky, Jeana Jacquesa Rousseaua (1712 – 1778), autora klasického výchovného románu – Emil alebo o výchove (1762). Jedno z jeho hlavných diel bolo mocnou inšpiráciou pre rad ďalších pedagogických reformátorov, ktorí v novoveku obnovovali pedagogické ideály, navyše bolo zaujímavou ukážkou novovekého výchovného románu 18. storočia.

Príspevky v diskusii: 0

Ján Amos Komenský

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Novodobá pedagogická veda je nerozlučne spätá s menom svetoznámeho českého pedagóga, kňaza, biskupa Jednoty bratskej, sociálneho reformátora a muža mnohých tvárí – Jánom Amosom Komenským (1592 – 1670). Prežil dlhý, zaujímavý, prácou, ale aj tragédiami poznamenaný život.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk