Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Osobnosti

Juraj Čečetka (1907 – 1983)

Juraj Čečetka patrí k priekopníckej generácii slovenských vedcov, ktorí položili základy modernej pedagogickej vedy. Zaslúžene sa po dlhých desaťročiach začína venovať zvýšená pozornosť jeho životu a hodnotiť prínos jeho diela pre našu pedagogickú...

Jean Jacques Rousseau

Tak ako sa v stredoeurópskych podmienkach uctieva odkaz svetoznámeho pedagóga Jána Amosa Komenského, tak sa predovšetkým v západnej Európe uctieva odkaz iného klasika svetovej pedagogiky, Jeana Jacquesa Rousseaua (1712 – 1778), autora klasického v...

Jan Amos Komenský

Novodobá pedagogická veda je nerozlučne spätá s menom svetoznámeho českého pedagóga, kňaza, biskupa Jednoty bratskej, sociálneho reformátora a muža mnohých tvárí – Janom Amosom Komenským (1592 – 1670). Prežil dlhý, zaujímavý, prácou, ale aj tragéd...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály