Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

RNDr. Miroslava Kordošová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Počet článkov autora: 3

BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave a povolanie

Dátum: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová Rubrika: BOZP v škole Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

V poslednom období sa často hovorí o potrebe prepojenia odborného vzdelávania a praxe na zabezpečenie „vychovania si“ nových, odborne zdatných a zručných zamestnancov. Do popredia sa tak dostávajú aj otázky spojene so zabezpečením BOZP žiakov a študentov, ktorí sa prakticky pripravujú na svoje budúce povolanie a zároveň spojené s povinnosťami zamestnávateľov, u ktorých sa odborná prax a odborné vzdelávanie uskutočňuje. Novinkou je aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (duálnom vzdelávaní), ktorý prináša možnosť zamestnávateľom zabezpečovať praktické vzdelávanie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov vedenia a učiteľov pri praktickom vyučovaní a výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP primerane veku a zručnostiam žiakov a študentov. Pravidlá bezpečnosti práce predstavujú skrátený návod na predchádzanie nebezpečným situáciám a návod na bezpečné správanie sa na pracovisku zamestnávateľa alebo v školských dielňach.

Príspevky v diskusii: 0

Školské úrazy - registrácia, evidencia a odškodňovanie

Dátum: Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová Rubrika: BOZP v škole Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

S každým školským rokom sú spojené mnohé aktivity a činnosti, ktorými sa žiaci a študenti zaoberajú na svojich pracoviskách – v školských triedach, telocvičniach či laboratóriách. Z toho dôvodu je školské prostredie z pohľadu úrazovosti vysoko rizikové. Aj podľa štatistík miestom, kde dochádza k najväčšiemu počtu úrazov, je škola 25,6 % a domácnosť 22,6 % (Samuel Hruškovic, rescue.sk team). Medzi najčastejšie príčiny úrazov detí a študentov v školách patria ohrozenie inými osobami, nedostatok osobných predpokladov a nezistené príčiny.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk