Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní sedem dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ak však priepustky využíval vždy iba na pol dňa, možno zamestnancovi uznať aj ďalších sedem priepustiek na po...

Úväzok zástupcu riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Chcela by som vás poprosiť o upresnenie úväzku zástupcu riaditeľa základnej školy podľa nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Škola má 41 tried a 11 oddelení ŠKD. Má vedúcu ŠKD a 3 zástupcov riaditeľa...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my ...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok vychovávateľa a jeho financovanie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Chcem Vás požiadať o  odborné posúdenie ako počítať úväzok vychovávateľa v školskom klube detí. Vychovávateľka má svoj úväzok 21,5 hodín/týždenne. Je možné jej doplniť úväzok ďalšími 6 hodinami vyučovaním výchovných predmetov? Môže to byť ...

Zamestnanie pedagóga nad 67 rokov N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka:  Môžem zamestnať učiteľa na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce, ktorý má viac ako 67 rokov? Potrebujem zabezpečiť kvalifikovanosť výučby a momentálne je toto pre nás jediné (okamžité) riešenie. 

Príkaz zamestnancovi – podľa ďalších pokynov nadriadeného N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Chcem sa spýtať na „príkazný list“, ktorým viem prikázať zamestnancovi robiť nejakú činnosť, ktorú má v pracovnej zmluve ako posledný bod jeho pracovnej činnosti: „podľa ďalších pokynov nadriadeného“. Existuje vzor?

Kolektívna zmluva v súkromnej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti n.o. N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Otázka: Súkromnú materskú školu prevádzkuje nezisková organizácia, ktorá bola založená súkromnou obchodnou spoločnosťou. Vzťahuje sa na túto súkromnú materskú školu Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postup...

Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám...

Výmena zástupcov a čerpanie náhradného voľna

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  K 1.júlu v našej škole došlo k výmene zástupcov riaditeľa školy. Predchádzajúci aj nový zástupca  v prvých dňoch mesiaci júl čerpali náhradne voľno. Podľa akého úväzku budú zástupcovia (bývalý a súčasný) čerpať náhradné voľno v mesiaci júl?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk