Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zástup učiteľa asistentom učiteľa počas rodičovskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ odchádza na materskú dovolenku. Existuje zákonná možnosť nahradiť toto pracovné miesto pedagogickým zamestnancom v kategórii pedagogický asistent na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky?

Zmena pracovných podmienok v zmluve - dobrovoľnícka činnosť odídencov N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Škola podpísala zmluvu s ÚPSVaR  o dobrovoľníckej činnosti odídencov, ktorí budú v škole vykonávať upratovacie práce. Organizátor, resp. koordinátor pod vedením ktorého budú vykonávať dobrovoľnícku činnosť, je pedagogický zamestnanec, konkrétne zá...

Prax učiteľa s dohodou a adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno započítať do pedagogickej praxe učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni ZŠ dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorú vykonával na ZUŠ? Učil tam spev. Dohodu vykonával pred ukončením vysokoškolského štúdia, aj po...

Odchod do dôchodku a vyplatenie odchodného a odstupného N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Máme pedagogického zamestnanca, ktorý mal 65 rokov v novembri 2021, pracovný pomer mu končí 31. 8. 2022. Učiteľ chce naďalej pokračovať v pracovnom pomere. Je potrebné ukončiť pracovný pomer a vyplatiť odchodné a odstupné, keď chce pokračovať naďa...

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Problematiku majetkových priznaní upravuje ustanovenie § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), ktoré je označené nadpisom „majetkové priznanie“. V ďalšom t...

KVALIFIKÁCIA – Školský špeciálny pedagóg N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pani učiteľku pre 1. stupeň základnej školy s druhou atestáciou (kavalifikovaná aj ako špeciálny pedagóg), chceme dať od budúceho školského roku pracovať ako školskú špeciálnu pedagogičku. Môžeme ju zaradiť ako školskú špeciálnu pedagogičku s 2. a...

Odchod do dôchodku, vyplatenie odstupného a nová zmluva na dohodu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme SOŠ. Učiteľ odborných predmetov dovŕšil v tomto školskom roku vek 65 rokov. Pedagogický zamestnanec plánuje ukončiť pracovný pomer k 31. 7. 2022 a nárokuje si štvormesačné odstupné (podľa počtu odpracovaných rokov v organizácii). Od 1. septemb...

KVALIFIKÁCIA – Hudobná výchova N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je naša zamestnankyňa kvalifikovaná na vyučovanie hudobnej výchovy na druhom stupni základnej školy. V roku 2008 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii estetická výchova - slovenský jazyk a ...

Nárok na pracovné voľno s náhradou platu – ukončenie DPŠ N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Má zamestnanec (učiteľ SŠ) nárok na pracovné voľno s náhradou funkčného platu pri ukončovaní doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ)?

Odchod do dôchodku - nárok na odstupné a odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

So zamestnankyňou sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru (žiadosť podala zamestnankyňa). Dôvod odchodu - predčasný starobný dôchodok. Má zamestnankyňa nárok na odstupné, keď podala žiadosť ona a my sme sa dohodli? Má nárok na odchodné, keď p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ