Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Malotriedna ZŠ a zriadenie špecializovanej triedy N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Sme malotriedna ZŠ, zriaďovateľom je obec, máme 2 triedy a uvažujeme nad zriadením špecializovanej triedy. Ako je to s financovaním tejto triedy? Potrebujeme prijať tretieho pedagóga na vyučovanie v tejto triede. Triedu uvediem do výkazu k 15. 9. ...

Uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky - autorstvo učebníc N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V roku 2016 som na základe autorskej zmluvy s vydavateľstvom napísala učebnicu NEJ zameranú na prípravu na maturitu úrovne B2. Učebnici podľa ŠPÚ v BA vydaná odporúčacia doložka. Pochopila som správne, že je možné autorstvom učebníc, ktoré majú do...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

PLATOVÁ TRIEDA – učiteľ odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Do ktorej platovej triedy môžem zaradiť učiteľa odborných predmetov s nasledovným vzdelaním a rokmi pedagogickej praxe?

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Automutilácia - sebapoškodzovanie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Sebapoškodzovanie patrí k autoagresívnemu správaniu voči svojej osobe. Automutilácia self-mutilation predstavuje vedomé, zámerné, často opakované sebapoškodzovanie, ktorého najčastejšie motivácia vyplýva z psychotickej poruchy, môže mať zvyčajne s...

KVALIFIKÁCIA - MOV - grafik digitálnych médií N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže robiť majstra odborného výcviku aj stredoškolák, ktorý vyštudoval odbor 3447 K grafik digitálnych médií (má maturitné vysvedčenie aj výučný list) a ako majster odbornej výchovy by vykonával túto činnosť presne v tomto odbore.

Predsedníčka ZO OZ počas materskej dovolenky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Mám otázku ohľadom predsedníctva v ZO OZ. Predsedníčka našej odborovej organizácie nastupuje na materskú dovolenku. Môže vykonávať funkciu predsedu aj počas materskej dovolenky?

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Bulímia nervosa – býčí hlad, vlčí hlad N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, pri zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy dušev...

Požívanie alkoholu v priestoroch zamestnávateľa po skončení pracovného času N

Autor/i: -

Môže zamestnávateľ postihovať zamestnancov za požívanie alkoholických nápojov v priestoroch zamestnávateľa po skončení výkonu práce (napr. na parkovisku zamestnávateľa, v zmluvnej doprave zamestnávateľa a pod.)? 

Pracovná náplň ako súčasť pracovnej zmluvy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ako je to s uvádzaním pracovnej náplne v zmluve? Vo vzoroch sa uvádza, že pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je to potrebné? Nestačí ak zamestnanca oboznámim s vnútornými predpismi, kde je jeho náplň uvedená?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: