Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky - autorstvo učebníc N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V roku 2016 som na základe autorskej zmluvy s vydavateľstvom napísala učebnicu NEJ zameranú na prípravu na maturitu úrovne B2. Učebnici podľa ŠPÚ v BA vydaná odporúčacia doložka. Pochopila som správne, že je možné autorstvom učebníc, ktoré majú do...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

Skončenie pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V zmysle Zákonníka práce pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu, pracovný pomer sa pov...

Fázy, etapy prežívania smútku a ako môžeme pomôcť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie detí a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prehĺbil...

Vek 65 rokov a nárok na odchodné bez odstupného N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ako treba postupovať, ak v roku 2022 dosiahne zamestnanec vek 65 rokov. Môžeme s nim rozviazať pracovný pomer na základe zákona č. 138/2019  Z. z. paragraf 87 odst. 12 len s nárokom na odchodné bez odstupného?

Priznanie príplatku za profesijný rozvoj a rodičovská dovolenka N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Učiteľka ukončila 25. augusta 2021 rozširujúce štúdium, za čo jej patrí 6 % príplatok za profesijný rozvoj. Požiadala si o priznanie príplatku za profesijný rozvoj v septembri 2021, teda má jej byť priznaný od 1. októbra 2021, ale momentálne je na...

Príplatok za nočnú prácu na dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyne na školskom internáte majú dohodu na nočnú službu, na ktorej je dohodnutá suma. Príplatok za nočnú prácu sa od 1. 1.2021 zvyšoval za 1 odpracovanú hodinu na 5,01 eur. Vzťahuje sa to aj na ich dohodu? Ak áno na akú sumu majú nárok za 1 hod...

KVALIFIKÁCIA – Vychovávateľka - škola pri zdravotníckom zariadení N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vysvetľujem si správne § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.? Môžem do školy pri zdravotníckom zariadení prijať na miesto vychovávateľky absolventku SPgŠ (1985 - 1989) - učiteľstvo pre materské školy s vyšším odborným vzdelaním špeciálna pedagogika (1996 ...

Asistent učiteľa a profesijný rozvoj nevyplývajúci z potrieb školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Asistentka učiteľa, ktorá má vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou pre 2.stupeň, absolvovala rozširujúce štúdium ďalšieho predmetu. Teraz si požiadala o uznanie a vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj. Vzdelávanie mala uvedené aj v osobnom plán...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ