Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa v špeciálnej ZŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z.z. o základnej škole možno v ZŠ zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy. Ak funkcia zástupcu nie je zriadená, riaditeľa základnej školy zastupuje pedagogický zamestnanec písomne poverený riaditeľo...

Členstvo v maturitnej komisie počas materskej dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mala by som otázku ohľadom menovania členky predmetovej maturitnej komisie, ktorá je na materskej dovolenke. Je takéto menovanie možné? Pri predsedoch je usmernenie, že to PZ na materskej dovolenke ani dôchodcovia nemôžu byť, ale pri hľadaní infor...

Určenie počtu tried v pôsobnosti zástupcu riaditeľa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Chcem sa na Vás obrátiť s otázkou, podľa akého kľúča sa určí počet tried v pôsobnosti zástupcu riaditeľa školy na strednej odbornej škole a následne aj ich úväzok v zmysle nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. Na škole sú dvaja zástupcovia pre teoret...

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej vým...

Absolvovanie funkčného vzdelávania ako podmienka účasti na výberovom konaní N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je podmienkou pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy, aby mal absolvované funkčné vzdelávanie (aspoň základný modul)? Podľa § 89 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. sa úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatko...

Uvoľnenie riaditeľa na výkon verejnej funkcie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Dňa 29. októbra 2022 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V tejto súvislosti nie sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy sa stal starostom obce, v niektorých prípadoch aj primátorom mesta.

Učiteľ zvolený za starostu obce N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Učiteľ bol v komunálnych voľbách zvolený za starostu obce, teda ho dlhodobo uvoľňujem na výkon verejnej funkcie. Je potrebné, aby dal písomnú oficiálnu žiadosť o uvoľnenie? Ak mu ostane dovolenka, možno túto dovolenku uchovať počas viacerých rokov...

Zástup učiteľa asistentom učiteľa počas rodičovskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ odchádza na materskú dovolenku. Existuje zákonná možnosť nahradiť toto pracovné miesto pedagogickým zamestnancom v kategórii pedagogický asistent na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky?

Neukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o stanovisko k nižšie uvedenému zneniu Zákona o pedagogických zamestnancoch, par 83 ods 5: „Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa odsekov 1 až 3, sa nezaraďuje do k...

Novela zákona č.138/2022 Z. z. - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ