Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka MŠ so ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na dop...

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Pracovné voľno pri 1. atestácii bez dohody vopred N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Prosím o vysvetlenie poskytnutia pracovného voľna pri vykonaní 1. atestácie. Má pedagogický zamestnanec nárok na pracovné voľno v rozsahu 5 pracovných dní na samoštúdium vrátane vykonania atestačnej skúšky, ak to vopred nebolo dohodnuté (t...

Zaradenie začínajúcej vychovávateľky a príplatok

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Vychovávateľka v školskom klube detí bola prijatá od 1. 9. 2018 ako nekvalifikovaná (ukončené úplné odborné vzdelanie v nepedagogickom odbore). V tom čase zároveň nastúpila na VŠ odbor vychovávateľstvo. Prvý stupeň (Bc.) ukončí pravdepodo...

Zaradenie ekonómky do platovej triedy

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Do akej platovej triedy podľa katalógu pracovných činností má byť zaradená ekonómka základnej školy, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Vzdelávanie dospelých, špecializácia Personálny manažment.

Platová trieda - učiteľka hudobného odboru

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do akej platovej triedy máme zaradiť učiteľov v ZUŠ podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. učiteľka hudobného odboru - hra na flaute: ukončené vzdelanie II. stupňa - št. odbor pedagogika v špecializácii pedagogika voľnéh...

Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Otázka:  Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mno...

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie?

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Ako je presne definovaný pojem „priama výchovno-vzdelávacia činnosť" a "výchovná činnosť". V akom oficiálnom dokumente sa o tom hovorí? 

Pracovné voľno na vzdelávanie

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  V aktuálne platnom zákone o pedagogických zamestnancoch som sa nikde nedočítala, či zamestnávateľ poskytuje pedagogickým zamestnancom voľno na vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja. V minulosti bolo dané voľno na kontinuálne vzdelávani...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk