Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zamestnanci na dohodu a práca z domu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnanec okrem činnosti školského špeciálneho pedagóga vykonáva na dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 5 hodín týždenne činnosť asistenta učiteľa. Je aj u zamestnancov zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti možnosť vykonávať prácu z domu...

Preplatenie dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Som pedagogický zamestnanec a chcela by som sa opýtať na dovolenku, ktorej mám 70 dní. Tohtoročná 45 dní a minuloročná 25 dní. Keďže robím rozvrhy,...predpokladám, že ani tých 25 dní nevyčerpám do konca roka. Mám nárok na preplatenie dovolenky?

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Obsedantno-kompulzívna porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Obsedantno-kompulzívna porucha sa prejavuje nutkavými myšlienkami – obsesiami, ktoré sa do mysle človeku vtierajú proti jeho vôli. Nepohodu, ktorú mu spôsobujú, musí redukovať nutkavým správaním – kompulziami alebo rituálmi. Postihnutý môže mať na...

Ovládanie štátneho jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „ZŠ s VJM“) vypísal výberové konanie na miesto pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. Je ovládanie štátneho jazyka (slovenského) nevyhnutným predpokladom na výkon pracovnej ...

Uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky - autorstvo učebníc N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V roku 2016 som na základe autorskej zmluvy s vydavateľstvom napísala učebnicu NEJ zameranú na prípravu na maturitu úrovne B2. Učebnici podľa ŠPÚ v BA vydaná odporúčacia doložka. Pochopila som správne, že je možné autorstvom učebníc, ktoré majú do...

Kvalifikačné predpoklady – Sociálny pedagóg v základnej škole N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mám otázku ohľadom kvalifikačných predpokladov zamestnanca, ktorého by sme radi prijali na pozíciu sociálneho pedagóga. Uchádzač má ukončené stredoškolské pedagogické vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník (maturitná skúška 5/2013), doplňu...

Učiteľ 2. stupňa LVS – špeciálna pedagogika a aprobácie predmetov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebovali by sme vysvetlenie k učiteľom druhého stupňa základnej školy v Liečebno-výchovného sanatória. Takýto učiteľ musí mať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Musí učiteľ druhého stupňa ZŠ pri LVS vyučovať aj svoje aprobačné predmety, aby ...

Malotriedna ZŠ a zriadenie špecializovanej triedy N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Sme malotriedna ZŠ, zriaďovateľom je obec, máme 2 triedy a uvažujeme nad zriadením špecializovanej triedy. Ako je to s financovaním tejto triedy? Potrebujeme prijať tretieho pedagóga na vyučovanie v tejto triede. Triedu uvediem do výkazu k 15. 9. ...

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov v školách a školských zariadeniach N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Blíži sa termín na podávanie majetkových priznaní vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Medzi takýchto zamestnancov patria aj vedúci zamestnanci v školách a školských zariadeniach.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Štokholmský syndróm - obeť týrania v aliancii s tyranom N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Pôvodný názov tohto syndrómu Norrmalmstorg syndrome spočíva v skutočnosti, že unesená obeť zvolí vo svojom vedomí iracionálnu taktiku prežitia v tom, že s únoscom sa pokúsi vytvoriť alianciu.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Zamestnanci na dohodu a práca z domu N

Publikované:

COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - apríl 2021 A

Publikované: Aktualizované:

Maturitná skúška - termíny N

Publikované:

Preplatenie dovolenky N

Publikované: