Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Poverenie riadením pri vyradení školy zo siete a následnom zriadení nového právneho subjektu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľ školy (zvolený nie z kolektívu učiteľov) má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú teda na funkčné obdobie riaditeľa školy. Riaditeľ je zvolený a vymenovaný do funkcie, ale v priebehu funkčného obdobia príde k vyradeniu školy zo siete k ...

Pracovná zmluva riaditeľa školy na druhé funkčné obdobie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľ školy (zvolený nie z kolektívu učiteľov) má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, teda na funkčné obdobie riaditeľa školy. Ak riaditeľ v ďalšom výberovom konaní uspeje a je vymenovaný na druhé funkčné obdobie - tak v tom prípade s ním ...

Zriadenie funkcie zástupcu a ustanovenie do funkcie zástupcu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

 Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa? Akým spôsobom možno ustanoviť do funkcie zástupcu riaditeľa školy?

Dodatok k pracovnej zmluve N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Nový riaditeľ školy nastupuje do funkcie 01.07.2024. Na jeho miesto (zástupcu riaditeľa) nastupuje od 01.07.2024 iný pedagogický zamestnanec, ktorý je u nás zamestnaný ako učiteľ odborných predmetov a má PZ na dobu neurčitú (100% úväzok). Prosím o...

Zvýšenie kvalifikácie na inej pozícii a zmena platu N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Podľa § 28 zákona č. 138/2019 Z. z. je zamestnanec zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec – vychovávateľ v ŠKD, v pracovnej triede jeden a v 6. platovej triede. Zamestnanec si zvýšil kvalifikáciu, ukončil pedagogickú uni...

Uznanie osvedčení inovačného vzdelávania N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Vyplácanie kreditových príplatkov (aktuálne príplatkov za profesijný rozvoj) sa končí 31. 8. 2026. Zamestnanci školy už postupne absolvujú inovačné vzdelávania tak, aby si od 1. 9. 2026 mohli opätovne uplatniť uvedený príplatok. Je možné uznať osv...

KVALIFIKÁCIA – Biológia – predmety v študijnom odbore kozmetik - vizážista, kaderník - vizážista N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Po preštudovaní vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nám nie je celkom jasné, či je kolegyňa  s aprobáciou biológia kvalifikovaná na vyučovanie predmetov v študijnom odbore kozmetik - vizážist...

Chránená doba zamestnanca pred výpoveďou N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je pedagogický zamestnanec v nejakej chranenej dobe pre prípad výpovede, keď má 8 rokov do dôchodku?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ