Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Manažment a personalistika

Zaradenie ekonómky do platovej triedy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Do akej platovej triedy podľa katalógu pracovných činností má byť zaradená ekonómka základnej školy, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Vzdelávanie dospelých, špecializácia Personálny manažment.

Platová trieda - učiteľka hudobného odboru N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Do akej platovej triedy máme zaradiť učiteľov v ZUŠ podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. učiteľka hudobného odboru - hra na flaute: ukončené vzdelanie II. stupňa - št. odbor pedagogika v špecializácii pedagogika voľnéh...

Pracovná zmluva na projekte so štatutárom školy N

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Otázka:  Naša škola je zapojená do projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v gymnáziu. Ako mám postupovať pri pracovnej zmluve, ako manažér monitoringu budem v projekte pracovať na pracovnú zmluvu. Kto uzatvára so mno...

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie?

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Ako je presne definovaný pojem „priama výchovno-vzdelávacia činnosť" a "výchovná činnosť". V akom oficiálnom dokumente sa o tom hovorí? 

Pracovné voľno na vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  V aktuálne platnom zákone o pedagogických zamestnancoch som sa nikde nedočítala, či zamestnávateľ poskytuje pedagogickým zamestnancom voľno na vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja. V minulosti bolo dané voľno na kontinuálne vzdelávani...

Dlhodobá PN - sociálne zabezpečenie a odstupné N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Zamestnankyňa na dobu určitú (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do 1. 10. 2021) je na PN od 17.01.2019. Môže byť na PN viac ako 52 týždňov? Čo z toho pre nás vyplýva z pohľadu sociálneho zabezpečenia?Je pravdepodobné, že vzhľadom na...

Upratovanie jedálne N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Môžem ako riaditeľ školy nariadiť pomocnej kuchárke upratať jedáleň po skončení výdaja stravy? Kuchárky sa bránia, že to nie je v ich náplni práce.

Dovolenka 9 týždňov

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Otázka: Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Vykonávanie špecializovanej činnosti triedneho učiteľa

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže byť učiteľ, ktorý učí 2. rok. triednym učiteľom? Musí absolvovať nejaké vzdelávanie ?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk