Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2023

Nadácia pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov (15. 1. 2024)

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska ponúka v školskom roku 2023/24 akreditované inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov a akreditované aktualizačné vzdelávanie v témach zameraných na podporu inkluzívnej klímy v školách. Uzávierka na prihlásenie: 15. janu...

MIRRaI SR - INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie (31. 1.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Uzávierka: 31. 01. 2024 (sk-cz.eu/download/4-vyzva_vzdelavanie).

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis - Podpora energetickej gramotnosti žiakov (12.1.)

Kategória: Výzvy

Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov aj učiteľov v oblastiach ako je vznik a využitie elektrickej energie, zelená energia či elektroenergetika ako odbor budúcno...

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“ (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pozýva k zapojeniu sa do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom fotosúťaže. Témou fotografickej súťaže je „ochrana živého dedičstva“. Súťažiť možno do...

MŠVVaŠ SR - Zdravie a bezpečnosť v školách 2023 (16. 11.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“. Uzávierka: 16. 11. 2023 (minedu.sk)

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame (5. 11.)

Kategória: Výzvy

Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia (zmena detského ihriska, rozvíjanie športových aktivít pre deti v materskej škole, skrášlenie verejného priestranstva v susedst...

Poštová banka - Nápad pre 3 generácie (6. 11.)

Kategória: Výzvy

Poštová banka a nadácia 365.bank podporí najlepšie nápady, ktoré v rámci komunít vytvárajú a utužujú medzigeneračné vzťahy. Uzávierka: 6. 11. (pre3generacie.sk).

Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote prostredníctvom vzdelávania a participatívnych nástrojov (1.11.)

Kategória: Výzvy

The Transatlantic Foundation v spolupráci s Engaging Central Europe program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoloč...

Nadácia ESET - Spoločne meníme svet (27. 10.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ESET a občianske združenie BUILD Slovensko, pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky, spúšťa celoslovenskú súťaž „PBL Výzva: Spoločne meníme svet“. Tá má na slovenské základné a stredné školy priniesť projektovú výučbu (Project ...

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom (31.10.)

Kategória: Výzvy

Ukrajinskí žiaci, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci. Uzávierka: 31. 10. (ukrajin...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev