Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z.z. a zmeny

Zákon 245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Vyhláška 322/2008 Z.z.

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

o špeciálnych školách

Vyhláška 24/2022 Z.z.

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 1. 2023  

24/2022 Z.z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Vyhláška 23/2022 Z.z.

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

23/2022 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Vyhláška 22/2022 Z.z.

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 2. 2022  

22/2022 Z.z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Vyhláška 21/2022 Z.z. N

Schválený 17. 1. 2022 Účinný 1. 2. 2022 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Zákon 2/2022 Z.z.

Schválený 10. 12. 2021 Účinný 15. 1. 2022  

2/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 415/2021 Z.z. N

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 19. 11. 2021 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

415/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 541/2021 Z.z.

Schválený 22. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

541/2021 Z.z. o materskej škole

Vyhláška 320/2008 Z.z. Z

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021 Zrušený: 1. 7. 2022  

320/2008 Z.z. o základnej škole

Vyhláška 323/2008 Z.z.

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o špeciálnych výchovných zariadeniach

Vyhláška 324/2008 Z.z.

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Zákon 273/2021 Z.z.

Schválený 22. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

273/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 305/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

o škole v prírode

Vyhláška 527/2021 Z.z.

Schválený 17. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

527/2021 Z.z. o edukačných publikáciách

Vyhláška 525/2021 Z.z.

Schválený 17. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

525/2021 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

Vyhláška 542/2021 Z.z.

Schválený 22. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

542/2021 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

Zákon 127/2021 Z.z.

Schválený 18. 3. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

127/2021 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 209/2019 Z.z.

Schválený 27. 6. 2019 Účinný 16. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

209/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 436/2020 Z.z.

Schválený 18. 12. 2020 Účinný 1. 1. 2021  

436/2020 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z.z.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

251/2018 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

245/2019 Z.z.

Novelizovaný: 2. 10. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

287/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Archív zmien v legislatíve