Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z.z. a zmeny

Zákon 245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2024  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 394/2022 Z.z.

Schválený 8. 11. 2022 Účinný 29. 11. 2022 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

394/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 176/2022 Z.z.

Schválený 5. 5. 2022 Účinný 1. 6. 2022  

176/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 92/2022 Z.z.

Schválený 22. 3. 2022 Účinný 30. 3. 2022  

92/2022 Z.z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Zákon 2/2022 Z.z.

Schválený 10. 12. 2021 Účinný 15. 1. 2022  

2/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 415/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 19. 11. 2021 Novelizovaný: 1. 9. 2024  

415/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 273/2021 Z.z.

Schválený 22. 6. 2021 Účinný 10. 7. 2021 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

273/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 271/2021 Z.z.

Schválený 17. 6. 2021 Účinný 1. 1. 2022 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

271/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 127/2021 Z.z.

Schválený 18. 3. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

127/2021 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 426/2020 Z.z.

Schválený 10. 12. 2020 Účinný 31. 12. 2020 Novelizovaný: 1. 4. 2021  

426/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 93/2020 Z.z.

Schválený 22. 4. 2020 Účinný 25. 4. 2020  

93/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 56/2020 Z.z.

Schválený 24. 3. 2020 Účinný 25. 3. 2020  

56/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 381/2019 Z.z.

Schválený 17. 10. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

381/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 221/2019 Z.z.

Schválený 19. 6. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

221/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 209/2019 Z.z.

Schválený 27. 6. 2019 Účinný 16. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

209/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 375/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

375/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 210/2018 Z.z.

Schválený 19. 6. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

210/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 62/2018 Z.z.

Schválený 7. 2. 2018 Účinný 15. 3. 2018 Novelizovaný: 1. 8. 2018  

62/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

368/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

231/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

182/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

530/2023 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve