Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2020  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2020

Kultúra znevýhodnených skupín (2020)

Kategória: Výzvy Autor: https://www.grantexpert.sk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka: 22. júl 2020 (grantexpert.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Podpora krízových centier

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu Podpora krízových centier. Uzávierka: 31. júl 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

IV. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

Kategória: Výzvy Autor: https://www.grantexpert.sk/

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Termín uzávierky: 31. júl 2020 (grantexpert.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Spojme hlavy!

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu Spojme hlavy, ktorej cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.Termín na zaslanie prihlášok je 30. 6. 2020 (nds.sk).

MŠVVaŠ SR - Výzva na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Konečný termín na predloženie žiadostí na OÚ v sídle kraja 26. 6. 2020 (minedu.sk).

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Kategória: Výzvy Autor: tyzdenvedy.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Súťažné diela možno prihlasovať od 1. júna do 2. októbra  2020 (tyzdenvedy.sk).

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy Autor: mzv.sk

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlasuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Uzávierka: 30. júna 2020 (mzv.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk