Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2020

Kultúra znevýhodnených skupín (2020)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka: 22. júl 2020...

Nadácia Volkswagen Slovakia - Podpora krízových centier

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu Podpora krízových centier. Uzávierka: 31. júl 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

IV. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

Kategória: Výzvy

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odbor...

Nadácia pre deti Slovenska - Spojme hlavy!

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu Spojme hlavy, ktorej cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosa...

MŠVVaŠ SR - Výzva na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Konečný termín na predloženie žiadostí na OÚ v sídle kraja 26. 6. 2020 (minedu.sk).

MPC - Výzva na zapojenie sa MŠ, ZŠ, SŠ do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Výzvy

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II). Výzva je otvorená do 15. júla 2020 (mpc-edu.sk).

Nadačný fond Baumit - Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť!

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Baumit vyhlasuje 13. ročník Grantového programu  Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Uzávierka je do: 13. júla 2020 (nadacnyfond.baumit.sk).

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Kategória: Výzvy

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Súťažné diela možno prihlasovať od 1. júna do 2. októbra  2020 (tyzdenvedy.sk).

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlasuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Uzávi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev