Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Výzva na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Konečný termín na predloženie žiadostí na OÚ v sídle kraja 26. 6. 2020 (minedu.sk).

Oprávnení žiadatelia: zriaďovatelia základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami zaradenými v sieti škôl a školských zariadení SR.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu školu: 2 600 € (cyklus A – 500 Eur/cyklus, B – 800 Eur/cyklus).

Počet žiakov letnej školy: 10 – 20 žiakov/ cyklus LŠ

Cykly letnej školy (A - 4 až 6 hod., B - 7 - 10 hod.) : 10. – 14. 8. , 17. – 21. 8., 24. – 28. 8. 2020 (možnosť organizovať viackrát).

Výberové kritériá: kvalita projektu (program LŠ, plnenie cieľa výzvy a jeho zámeru), spolupráca s neziskovým sektorom.

Zriaďovateľ predkladá žiadosť len elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-schránku v stanovenom termíne. Žiadosť sa zasiela na OÚ v sídle kraja s menom súboru „XX“ pričom XX je EDUID školy, ktorá bude LŠ v prípade poskytnutia rozvojového projektu realizovať.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/letne-skoly-20192020-11-juna-2020/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev