Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

BOZP, zdravie, prvá pomoc

Výstupné prehliadky žiakov strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná odborná škola povinná žiakov na konci štúdia vysielať na výstupné lekárske prehliadky? 

Školský úraz a úrazové poistenie žiakov komerčnej poisťovni N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Na hodine TV mal žiak úraz. Úraz bol zaevidovaný. Keďže bol žiak na vyučovaní už nasledujúci deň a ďalšie dni, úraz nebol registrovaný. Po ukončení liečenia o cca 2 mesiace vstúpil zákonný zástupca do jednania o odškodnení. Dali si vypracovať sprá...

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej...

Povinnosti prevádzkovateľov zotavovacích podujatí N

Autor/i: -

Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú presne vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. 

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež alebo predškolské zariadenia majú povinnosti prevádzkovateľa.

Základné zásady bezpečnej jazdy na elektrickej kolobežke N

Autor/i: -

Nerešpektovanie pravidiel, riskantná jazda a preceňovanie schopností často končia zranením. Lekári na urgentných príjmoch nemocníc tak čoraz častejšie riešia zlomeniny či otrasy mozgu.

Donášková služba a maturita N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Môžu maturanti cez prestávku počas maturitných skúšok opustiť budovu školy, napríklad ísť si kúpiť jedlo do mesta? Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež hovorí o tom...

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež N

Autor/i: -

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia,...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ