Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Chrípkové prázdniny

Publikované: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej len „metodické usmernenie“). Metodické usmernenie upravuje činnosť škôl a školských zariadení, zriaďovateľov škôl a školských zariadení a orgánov štátnej správy v školstve.

K povinnostiam riaditeľa školy alebo školského zariadenia patrí zabezpečenia vzdelávania detí v oblasti predchádzania chrípkovému ochoreniu. Žiaci by mali byť informovaní tak, aby dokázali rozpoznať symptómy ochorenia a poznali zásady správania sa  počas chrípkového ochorenia.

V období od 15. novembra do 15. apríla je riaditeľ povinný sledovať a vyhodnocovať neprítomnosť žiakov na vyučovaní a jej dôvody (pri prekročení 10 % hranice neprítomnosti žiakov).

  • Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15 % z celkového počtu, riaditeľ školy po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút a  zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských poduj
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk