Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2016

Dni otvorených dverí na stredných školách v mesiaci február

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci fabruár majú: Obchodná akadémia na Bolečkovej v Nitre, Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej v Bratislave, Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej v Bratislave, Súkromné športové a umelecké gymnázium P...

Nech sa nám netúlajú

Kategória: Výzvy

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo organizujú XII. ročník grantového programu Nech sa nám netúlajú. Cieľom programu  je poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času...

Spustenie 11. ročníka súťaže Junior Internet

Kategória: Výzvy

Súťaž Junior Internet, ktorej organizátorom je Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET umožní mladým nadšencom predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Žiaci základných a stredných škôl zo Slovensk...

Termín na predkladanie projektových žiadostí ERASMUS+ pre oblasť mládeže je 2. 2. 2016

Kategória: Výzvy

V roku 2016 bude Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu podporovať aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti, inklúziu rómskej mládeže a podporu krátkodobých projektov Európsk...

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Kategória: Výzvy

Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen organizuje 9. ročník Ceny Karola Veľkého v Aachene. Cieľom je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej inte...

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za účelom podpory, ochrany a presadzovania ľudských pr...

Zamestnanecký grantový program, ktorý pomáha zamestnávať ľudí

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis vyhlasuje v spolupráci s Accenture zamestnanecký grantový program Skills to Succeed, v ktorom pomáhajú neziskové organizácie zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať, alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Na jed...

Výzva Fondu na podporu umenia - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Dni otvorených dverí na stredných školách v januári

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci január majú:  Gymnázium, Park mládeže v Košiciach, Súkromné športové a umelecké gymnázium PHA vo Zvolene, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Academy vo Zvolene, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PHA vo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev