Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za účelom podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre nasledovné účely: presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Posledným dňom na predkladanie žiadostí je 1. február 2016. (www.mzv.sk).

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa alebo iných zdrojov je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

V rámci výzvy budú podporené projekty, ktorých aktivity majú lokálny, regionálny alebo celoštátny dopad.

Dotáciu v zmysle § 2 písm. c) možno poskytnúť na:

  1. posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
  2. podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,
  3. podpor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev