Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2014

6/2014

Rola riaditeľa školy v kontexte suportivity

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychická záťaž učiteľov a podpora vedenia školy. Nachádzame sa v období, keď demokracia priniesla do škôl nové možnosti, ale aj množstvo dynamických zmien. Niektoré sa týkajú zabezpečenia financií...

Kvalifikačné požiadavky na profil kariérneho poradcu

doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.

Vláda SR schválila Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v apríli 2007 s výhľadom jej naplnenia do roku 2015. Jej hlavným cieľom je posilniť povedomie jednotlivca o potreb...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk