Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2019  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2019

Učiaca sa škola - regionálna konferencia vo Zvolene

Kategória: Výzvy

Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene pozýva na 7. ročník regionálnej konferencie Učiaca sa škola. Témou konferencie je Kritické myslenie.

Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom

Kategória: Výzvy Autor: hodinadetom.sk

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje už 20. ročník grantového programu Hodina deťom. Žiadosť o finančný príspevok musí byť online odoslaný do 18. 3. 2019 (hodinadetom.sk).

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu oslavuje 55 rokov

Kategória: Články, kampane Autor: PhDr. Dušan Piršel

História je svedectvom času. Malý krok zriadenia Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím sa stal veľkým krokom pre oblasť pôsobenia Inštitútu. 

Granty pre Ružinov

Kategória: Výzvy Autor: ruzinov.sk

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov schvaľuje grantový program. Uzávierka predkladania žiadostí o pridelenie grantu je do 29. 3. 2019 (ruzinov.sk).

Celoslovenská súťaž - „ALL STAR SCHOOL"

Kategória: Výzvy Autor: skolskysport.sk

Celoslovenská súťaž pre základné a stredné školy o titul školy, ktorá najviac žije pohybom s názvom ALL STAR SCHOOL úspešne odštartovala svoju druhú fázu. V nej si každý môže nájsť svojich favoritov a podporiť ich prostredníctvom hlasovania do 30. 4. 2019 (skolskysport.sk).

Nadácia Ekopolis - súťaž Pre vodu

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia Ekopolis

Tlačová správa, Banská Bystrica, február 2019

V januári odštartoval štvrtý ročník súťaže Pre Vodu, ktorá prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou. Samosprávy a firmy nominovali do súťaže päť zaujímavých zadaní, z nich si mladí ľudia vyberú projekty, na ktorých budú do 30. septembra pracovať a súťažiť o finančnú odmenu. 

Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Projekty zamestnancov. I. kolo prijímania žiadostí je do 15. marca 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia - Talenty novej Európy

Kategória: Výzvy Autor: slovnaft.sk

Talentované deti a mladí ľudia sa môžu do 25. februára 2019 už po dvanásty raz prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Grantový program Talenty Novej Európy je určený pre všetkých od 8 – 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom a chcú aj naďalej napredovať v oblasti umenia, vedy alebo športu.

Súťaž o Cenu Karola Veľkého

Kategória: Výzvy

Európsky parlament vyhlasuje ďalší ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež. Cena sa udeľuje mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019 (europarl.europa.eu).

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy Autor: minv.sk

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje je 22. februára 2019 (minv.sk).

Súťaž – “Write the change!”

Kategória: Výzvy Autor: stcslovakia.wixsite.com

Cieľom súťaže “Write the Change!”, ktorá sa koná pod patronátom Amnesty International je angažovať mladých ľudí v témach súvisiacich so Strategickými rozvojovými cieľmi Agendy 2030. Ide najmä o témy migrácie, ľudských práv, ochrany životného prostredia a globálnej zodpovednosti. Uzávierka: 31. marec 2019 (stcslovakia.wixsite.com).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk