Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu oslavuje 55 rokov

Kategória: Články, kampane

História je svedectvom času. Malý krok zriadenia Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím sa stal veľkým krokom pre oblasť pôsobenia Inštitútu. 

Začiatky neboli ľahké, museli sme sa vysporiadať nielen s organizačnými, odbornými, ekonomickými problémami, ale aj so zmýšľaním ľudí o tejto cieľovej skupine. Mnohí majú vžité stereotypy, ktoré sa ťažko menia. Dlhé roky boli ľudia so zdravotným postihnutím na okraji spoločnosti, spoločnosť bola ochudobnená o myšlienky a schopnosti zdravotne postihnutých. Za výsledkami Inštitútu možno vidieť vždy konkrétnych ľudí. Každému, kto prispel rukou k dielu, každímu, kto má na úspechu Inštitútu svoju zásluhu vrátane tých, ktorí už nie sú už medzi nami, patrí veľké poďakovanie. 

Pri ďalšom rozvoji Inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej našou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi. Za týmto predsavzatím  sa skrýva rozsiahly proces. Významným cieľom je pre nás najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít je ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti je aj rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. 

Komplexná rehabilitácia ani v súčasnosti nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je ponúkaná, ako by sa žiadalo a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Príčina spočíva v nedostatočnej informovanosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Našou víziou musí byť odvaha meniť veci k lepšiemu, pretože každý človek si zaslúži kvalitnejší prístup k službám, k informáciám.

Pri bilancii výročia si každý položí otázku, či sa vykonalo veľa alebo málo. Aj pri zachovaní prísneho kritického pohľadu treba konštatovať, že Inštitút pracovnej rehabilitácie zdravotne postihnutých je dôležitým centrom "praktickej ľudskosti". Len spoločnými silami dokážeme odovzdať následovníkom krajinu bez bariér, fyzických či psychických. V jednote je potenciál k úspechu.

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev