Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2024

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacit...

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné mo...

O jednorazový finančný príspevok sa môžu uchádzať jednorodičia (20. 3.)

Kategória: Výzvy

Hodina deťom - Jednorodičia sa môžu do 20. 3. uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby),...

Nadácia SPP - Program Opora (24. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP otvára grantový program OPORA - podpora projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, Uzávierka: 24. 3. (nadaciaspp.sk).

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“ (28.3.)

Kategória: Výzvy

Dňa 26. apríla 2024 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorá si kladie za cieľ zviditeľniť tvorivé aktivity pedagógov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Nadácia ZSE - Mením na zeleň (27. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára tretí ročník grantového programu „Mením na zeleň“. Termín uzávierky podávania projektov  je 27. 3. 2024 (nadaciazse.sk).

Nadácia Jednota COOP - Program podpory lokálnych komunít (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia COOP Jednota zverejnila výzvu nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí. Uzávierka: 31. 3. 2024 (coop.sk/sk/projekty).

Mestá, priestory a termíny mini-veľtrhov ALMA MATER 2024

Kategória: Výzvy

Mestá, priestory a termíny mini-veľtrhov ALMA MATER 2024, kde si maturanti môžu nájsť svoju univerzitu.

MIRRaI SR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre projekty integrovaných územných investícií (eur...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev