Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hodnotenie žiakov

Usmernenie k súhrnnému hodnoteniu žiakov základných škôl N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Príkaz ministra č. 40/2021 N

Autor/i: -

Príkaz nadobúda účinnosť 15. októbra 2021. Metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ