Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2015

11/2015

Novely školských zákonov

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Od 1. septembra sú účinné novely niektorých zákonov – zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú dôležité pre riadit...

Školský úrad

PhDr. Anna Böhmerová

Obce a mestá plnia úlohy aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Pre výkon takýchto činností vznikol v rámci zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb.) inštitút tzv. spoločného obecnéh...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk