Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Dopravná výchova v materskej škole

Dopravná výchova v materskej škole - súbor aktivít

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí. V príspevku ponúkame v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály