Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8 2022

7-8 2022

Možnosti individuálnej úpravy dochádzky žiaka do školy (1.)

PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali pedantne z...

Narušenie kohézie sociálnych skupín v šlolách

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Po návrate detí do interiérov školského prostredia pedagógovia zaznamenávajú zmenu v dynamike fungovania žiakov v triedach. Do integrácie postcovidového syndrómu školstva vstupuje ďalší neočakávaný...

Obsah vydania

Cesty a trasy

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 89 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 9. 8. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, ISSN 1336-9849.

Editoriál

Cesty a trasy

„Nekráčajte tam, kadiaľ vedie cesta. Vydajte sa tadiaľ, kam nič nevedie a nechajte za sebou trasu.“ Ralph Waldo Emerson

V čase dovoleniek sa vydávame na cesty, plánujeme trasy, listujeme v ponukách. Hľadáme to, čo nám vie priniesť do života radosť a dokáže naplniť význam slova oddych. Pre každého z nás to môže byť niečo iné, pre niekoho cesta k moru, iný má v obľube hory a kopce, niekto si dopraje čas v záhrade a nájdu sa aj takí, ktorí pri jazere niekde na Slovensku si otvoria dobrú knihu a v myšlienkach sa prenesú do deja zaujímavého príbehu.

Dej sa odohráva aj v našich školách, a preto v letnom dvojčísle ponúkame stále aktuálne témy.

Aké sú možnosti individuálne upraviť dochádzku žiaka do školy? Odpovede na túto otázku ponúkajú Viktor Križo a Vladimír Dočkal. Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky.

Michal Pankevič v svojom príspevku analyzuje vplyv stresu na osobnosť riaditeľa školy. Prezentuje charakteristiku osobnej záťaže, rôzne spôsoby zvládania stresu, pričom efektívne zvládanie stresu prezentuje pomocou etáp vyrovnávania sa s náročnou situáciou.

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie. Dagmar Tragalová v článku „Proces a výsledok mediácie podľa zákona“ opisuje fázy mediačného procesu, ktoré pomôžu vedúcim zamestnancom získať predstavu o tomto spôsobe alternatívneho riešenia konfliktov. Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk