Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Učiteľ, špeciálny pedagóg, psychológ, Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava

Počet článkov autora: 6


Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy (2.)

Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali záležať, aby tému spracovali aj z hľadiska historického vývo...

Možnosti individuálnej úpravy dochádzky žiaka do školy (1.)

Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali pedantne záležať na tom, aby túto problematiku spracovali aj...

Nové výzvy v oblasti výberu riaditeľov (2.)

Článok prináša aktuálny pohľad na výberové konania riaditeľov škôl prostredníctvom inovovaných interpretácií legislatívy a zistení vlastného prieskumu (získaných štatistickou analýzou dát v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám) medzi ob...

Nové výzvy v oblasti výberu riaditeľov škôl (1.)

Článok prináša aktuálny pohľad na výberové konania riaditeľov škôl na Slovensku prostredníctvom inovovaných interpretácií legislatívy a zistení vlastného prieskumu (získaných štatistickou analýzou dát v rámci zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom p...

Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania 2.

Článok je pokračovaním témy rozmanitého chápania inkluzívneho vzdelávania. Zameriava sa na rozmanité chápania pojmu inklúzia v snahe priniesť do inkluzívnej pedagogiky a psychológie nový diskurz v prepojení na pojmy, ako je demokracia, participáci...

Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (1.)

Článok poskytuje úvodnú diskurz o nových rozmeroch inkluzívneho vzdelávania optikou humanistickej psychológie. Zameriava sa na rozmanité chápania tohto pojmu v snahe priniesť do inkluzívnej pedagogiky a psychológie nový diskurz v prepojení na pojm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály