Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Prví učitelia našich historických osobností

Michal Škultéty-Lehotský - učiteľ Augusta Horislava Škultétyho

 August Horislav Škultéty (7. august 1819 Krtíš – 21. máj 1892 Kraskovo, okr. Rimavská Sobota) – evanjelický kňaz, pedagóg, mnohoročný riaditeľ Slovenského ev. a. v. Gymnázia v Revúcej, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra.

Ján Majba a Matej Hudáčik - učitelia Samuela Ormisa

Samuel Ormis (1. júl 1824, Revúca – 18. september 1875, Revúca) – slovenský pedagóg, učiteľ, spisovateľ, autor viacerých učebníc, najmä však jednej z prvých moderných učebníc pedagogiky Výchovoveda pre seminaristov a rodičov (1871) určenú budúcim ...

Adam Burian – učiteľ Michala Miloslava Hodžu

Michal Miloslav Hodža (22. septembra 1911 Rakša, okr. Turčianske Teplice – 26. marca 1870 Těšín, Česká republika) – slovenský národný buditeľ, kňaz, básnika jazykovedec. Podieľal sa s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom na kodifikácii s...

Ján Kalinčiak a jeho učitelia

Ján Kalinčiak (1822, Záturčie, dnes časť Martina – 1871, Martin) – slovenský spisovateľ, literárny kritik, pedagóg. Študoval na domácich aj zahraničných školách (Halle). Patril k popredným stúpencom Ľ. Štúra. Pôsobil ako učiteľ, rektor škôl v Modr...

Michal Mišovic - učiteľ Mateja Bela

Matej Bel(1684 Očová – 1749 Bratislava) – polyhistor, pedagóg. Po skončení štúdií v Halle (Nemecko) sa vrátil do Uhorska a pôsobil ako učiteľ a rektor viacerých škôl na našom území. Do vzdelávania presadil veľa pokrokových pedagogických noviniek. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály