Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (2.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Problémové správanie žiakov sa presúva do čoraz nižších vekových skupín. Učitelia sa každodenne stretávajú so žiakmi, ktorých možno považovať za rizikových, a to tak z aspektu učenia, ako aj správania. Ide o žiakov so správaním komplikujúcim interakciu s inými deťmi v triede, s učiteľom, s rodičmi. Hovoríme najmä o prejavoch agresívneho správania, odmietaní plnenia pravidiel, ktoré vyplývajú z pedagogického procesu. Skúsenosť potvrdzuje fakt, že ak ich bude viac, pravdepodobne vzniknú rôznorodé problémy, ktoré bude treba citlivo riešiť. 

Príspevky v diskusii: 0

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

V súčasnom období sa v našich ZŠ čoraz viac stretávame so žiakmi, ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia a správania. Uvedení žiaci musia byť vzdelávaní v ZŠ, z čoho vyplýva, že je nevyhnutné využívať špeciálne metódy a formy práce s nimi. Pre učiteľa je to mimoriadne náročné, nakoľko narúšajú edukačnú pohodu pri získavaní vedomostí a nie sú práve najpovzbudivejším výchovným vzorom pre ostatné deti. Na učiteľa, ktorý takéto dieťa alebo deti v triede má, sú kladené mimoriadne nároky a preto je nevyhnutné, aby aktualizoval poznatky o práci s danou anomáliou. Deti, ktoré majú poruchu pozornosti, žijú stále pod tlakom značne náročných situácií, ktoré vznikajú vplyvom prejavov ich poruchy. Stále bojujú o uznanie a úspech a zväčša tento boj nezvládajú. Denne sa stretávajú so situáciami, ktoré sú pre ostatné deti normálne, bežné, ale ony na ne nestačia, nezvládajú ich a navyše si to uvedomujú.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk