Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Prvá pomoc

Zásady poskytovania prvej pomoci - popáleniny

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Popáleniny sú častým poškodením zdravia nielen v domácnosti, ale k ich výskytu dochádza aj v školách v rámci vyučovania, alebo pri nepozornosti detí v rámci hier. Vznikajú pôsobením tepla, elektrického prúdu, ožiarením alebo pôsobením chemikálii (kyselín, zásad). Môžu viesť k poškodeniu až strate kožného krytu. V najťažších prípadoch postihuje aj hlbšie tkanivové štruktúry (svaly, šľachy) a pri veľkom rozsahu popálenín vždy ide o život ohrozujúci stav, keďže rozsiahle popáleniny vyvolávajú rozsiahlu odpoveď organizmu vedúcu až k rozvoju popáleninovému šoku. Rýchlosť prvej pomoci má veľký vplyv (v prvých dvoch stupňoch popálenín) na výsledné hojenie a čo najmenšie následky v období rekonvalescencie.

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci - úrazy elektrickým prúdom

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

S rozvíjajúcou sa elektrifikáciou rôznych činností, prístupom k zobrazovacím technikám využívaným aj v školách a príslovečnej zvedavosti detí, rastie nebezpečenstvo ich úrazu elektrickým prúdom. Vzrastá tak riziko úrazmi elektrickým prúdom nielen v domácnostiach, kde sú deti najrizikovejšou skupinou, ale aj v školách. 

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci - Intoxikácia

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

V tejto časti série článkov o prvej pomoci sa budeme venovať intoxikáciám, ktoré sa so stále rozmáhajúcim priemyslom, dopravou a stále širším použitím chemikálií (aj v školách) a liekov stávajú častou príčinou poškodenia zdravia. Spravidla ide o neúmyselné intoxikácie, čo je najčastejším prípadom intoxikácii u najmenších detí, ktoré spoznávajú svoje okolie tým že všetko ochutnávajú a skúšajú (v školách hlavne v chemických laboratóriách, učebniach chémie, mladšie deti sa môžu priotráviť čistiacimi prostriedkami, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené, prípadne u starších žiakov sa môžeme stretnúť hlavne s intoxikáciou alkoholom počas exkurzií a výletov), ale žiaľ stretávame sa aj s úmyselnými intoxikáciami. Preto je dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc a zaistiť čo najväčšiu šancu na prežitie postihnutého.

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

V prvej časti seriálu o poskytovaní prvej pomoci sa budeme venovať všeobecným zásadám poskytovania prvej pomoci (ďalej „PP“) a zabezpečeniu základných životných funkcií. Medzi základné životné funkcie patrí vedomie, dýchanie a krvný obeh. Bez ich prítomnosti dochádza bez okamžitej prvej pomoci k úmrtiu postihnutého. S takýmito prípadmi sa môžeme stretnúť nielen pri úrazoch na pracovisku a v školách, ale aj pri stále rastúcich počtoch civilizačných ochorení (infarkt myokardu, NCMP a pod.) a ochoreniach spôsobených pracovnou činnosťou.

Príspevky v diskusii: 0

Prvá pomoc pri úrazoch detí

Dátum: Autor/i: Beáta Macejková Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 2/2013 Ročník: 2013

Najčastejším miestom vzniku úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času (36 % úrazov), športoviská (23 % úrazov), cestné komunikácie (21 % úrazov), škola a predškolské zariadenia (17 % úrazov). Chlapci majú 2-krát vyššiu úrazovosť ako dievčatá. Úrazovosť výrazne stúpa po desiatom roku života a najvyššiu mieru dosahuje medzi 13. až 15. rokom života, kedy deti vykonávajú aktivity bez dohľadu rodičov. Viac sú úrazmi postihnuté deti z miest, ako deti z vidieka a výskyt úrazov výrazne stúpa počas letných prázdnin (Rovný, I., 2009).

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk