Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Prvá pomoc

Zásady poskytovania prvej pomoci - popáleniny

Popáleniny sú častým poškodením zdravia nielen v domácnosti, ale k ich výskytu dochádza aj v školách v rámci vyučovania, alebo pri nepozornosti detí v rámci hier. Vznikajú pôsobením tepla, elektrického prúdu, ožiarením alebo pôsobením chemikálii (...

Zásady poskytovania prvej pomoci - úrazy elektrickým prúdom

S rozvíjajúcou sa elektrifikáciou rôznych činností, prístupom k zobrazovacím technikám využívaným aj v školách a príslovečnej zvedavosti detí, rastie nebezpečenstvo ich úrazu elektrickým prúdom. Vzrastá tak riziko úrazmi elektrickým prúdom nielen ...

Zásady poskytovania prvej pomoci - Intoxikácia

V tejto časti série článkov o prvej pomoci sa budeme venovať intoxikáciám, ktoré sa so stále rozmáhajúcim priemyslom, dopravou a stále širším použitím chemikálií (aj v školách) a liekov stávajú častou príčinou poškodenia zdravia. Spravidla ide o n...

Zásady poskytovania prvej pomoci

V prvej časti seriálu o poskytovaní prvej pomoci sa budeme venovať všeobecným zásadám poskytovania prvej pomoci (ďalej „PP“) a zabezpečeniu základných životných funkcií. Medzi základné životné funkcie patrí vedomie, dýchanie a krvný obeh. Bez ich ...

Prvá pomoc pri úrazoch detí

Najčastejším miestom vzniku úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času (36 % úrazov), športoviská (23 % úrazov), cestné komunikácie (21 % úrazov), škola a predškolské zariadenia (17 % úrazov). Chlapci majú 2-krát vyššiu úrazovo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály