Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Disproporcia na trhu práce

Disproporcia na trhu práce

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať potrebnú pripravenosť ľudských zdrojov a vytvárať podmienky ich zamestnateľnosti. Presné požiadavky na zamestnancov a predstaviteľov manažmentu môžu naformulovať zamestnávateľské subjekty, ktoré by mali byť východiskom pre vzdelávaciu politiku.

Príspevky v diskusii: 0

Disproporcia na trhu práce (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať potrebnú pripravenosť ľudských zdrojov a vytvárať podmienky ich zamestnateľnosti. Presné požiadavky na zamestnancov a predstaviteľov manažmentu môžu naformulovať zamestnávateľské subjekty, ktoré by mali byť východiskom pre vzdelávaciu politiku.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk