Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Disproporcia na trhu práce

Disproporcia na trhu práce

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať pot...

Disproporcia na trhu práce (1.)

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať pot...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály