Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Integrácia žiakov v základnej škole

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ...

Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

V príspevku sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“), jeho zákonných zástupcov, pedagogických ...

Integrácia žiakov v základnej škole (1.)

Rýchle zmeny v našej spoločnosti sa odrážajú aj vo zvyšovaní počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasne prinášajú významné posuny aj v názoroch na starostlivosť o týchto žiakov. Rastie počet žiakov, ktorí majú edukačné pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály