Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Integrácia žiakov v základnej škole

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodla sa aj vytvoriť mu adekvátne podmienky, prostredie a podporu  na jeho rast a vzdelávanie, hlavne vytváraním dobrej atmosféry vyučovania.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“), jeho zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov školy. V procese integrácie žiaka so ŠVVP do bežnej triedy základnej školy ide o celý rad postupov a procesov, ktoré podliehajú dodržiavaniu legislatívnych noriem a navzájom sa prelínajú.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (1.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Rubrika: Manažment Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Rýchle zmeny v našej spoločnosti sa odrážajú aj vo zvyšovaní počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasne prinášajú významné posuny aj v názoroch na starostlivosť o týchto žiakov. Rastie počet žiakov, ktorí majú edukačné problémy a sú integrovaní v bežných školách. V príspevku prinášame základný aktuálny prehľad k problematike školskej integrácie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk