Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

V prvej časti príspevku sme uviedli teoretické a legislatívne východiská adaptácie začínajúceho zamestnanca a tiež začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý je v tomto článku reprezentovaný učiteľom základnej školy (ďalej „ZŠ“). V aktuálnom príspevku prinášame odporúčania z autorovho skúmania v oblasti adaptácie na ZŠ, podnety a návrhy, ktoré z tohto skúmania vyplynuli pre adaptačný proces na školách a návrh modelu priebehu adaptácie začínajúceho učiteľa. V reálnom prostredí konkrétnej školy dozná predložený model rôznych zmien a doplnení, nie je totiž možné zachytiť rozdielnosti takého množstva odlišných kultúr škôl a vzťahových rámcov medzi zamestnancami. Preto treba tento model vnímať ako inšpiráciu pre vytvorenie vlastného spôsobu vedenia adaptácie.

Príspevky v diskusii: 0

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

V Slovenskej republike je adaptácia začínajúceho pedagogického zamestnanca riadená právnymi predpismi a od roku 2009 je adaptačné vzdelávanie povinnou súčasťou prvého roku praxe v škole alebo v školskom zariadení. Od schválenia zákona uplynulo už niekoľko rokov. V príspevku sa venujeme orientácii a adaptácii nových zamestnancov, špecifikám adaptačného procesu, adaptačnému programu, vzdelávaniu. Pozreli sme sa na rolu začínajúceho učiteľa, uvádzajúceho učiteľa, aj úlohu zástupcu riaditeľa školy v adaptačnom procese.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk