Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Konceptualizácia kritického myslenia

Konceptualizácia kritického myslenia - afektívna doména

Široká škála výskumov predpokladá existenciu charakteru a vzdelávacej relevantnosti dispozícií – druhá dimenzia kritického myslenia. Dispozičné aspekty myslenia sa považujú za osobné atribúty kritického mysliteľa. Je to vnútorná motivácia osoby ko...

Konceptualizácia kritického myslenia - kognitívna doména

Každý tvorca školské kurikula by si mal uvedomiť, že základné etické otázky, dilemy a najmä rozhodnutia neovplyvňujú iba život jednotlivca, ale môžu ovplyvniť aj život ostatných. Ide o základ formovania rozhodnutí, ktoré budúca generácia detí bude...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály