Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Manažment riadenia zmien a ponaučenia z bájok

Manažment riadenia zmien a ponaučenia z bájok 2.

V prvej časti príspevku sme sa venovali manažmentu riadenia zmien . Hľadali sme odpovede na otázky kedy môže nastať zmena, ako sa na zmeny možno adaptovať, ako si nájsť v zmenách pre seba benefit, ak ako si nájsť aktívnu úlohu a podporiť tak efekt...

Manažment riadenia zmien a ponaučenia z bájok (1.)

Na prvý pohľad sa nám môže zdať zvláštne, že chceme o zmene hovoriť a použiť bájky, kde hlavnými hrdinami sú zvieratá. Na zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti a vo svete, však škola, školské zariadenie, ale aj akákoľvek  organizácia musí byť schopná...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály