Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

E-Learning

E-learning v školstve

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Dvadsiate prvé storočie sa nesie v duchu budovania znalostnej spoločnosti a veľkého technického rozvoja. Práve elektronické vzdelávanie umožňuje prepojenie týchto dvoch konceptov a budovanie učiacej sa organizácie. Rýchle šírenie informácii má pre každú organizáciu strategický význam. V súčasnej dobe sa považuje za základný pilier znalostnej spoločnosti výchova, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ako aj informatizácia a digitalizácia. Výchova a vzdelávanie sú základným determinantom rozvoja spoločnosti, nakoľko by mali viesť ľudí k humanizmu, tolerancii, solidarite, spolupráci a zodpovednosti k životu a uskutočňovať systematické odovzdávanie spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt v medzigeneračnom procese.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk