Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Autoregulatívne učenie

Autoregulatívne učenie (2.)

V druhej časti príspevku opíšeme model sebaregulujúceho učenia, poukážeme na dôležité zručnosti na ceste k sebariadeniu. Ponúkneme model nácviku autoregulácie. Objasníme, čo je to metakognícia ako kľúčová a rozhodujúca zručnosť k efektívnemu učeni...

Autoregulatívne učenie (1.)

Veľa pozornosti sa v odbornej literatúre venuje tomu, ako možno zlepšiť žiakovo učenie, ako by si mal žiak zadeliť čas na školské povinnosti a aktivity vo voľnom čase, ako by sa dalo zlepšiť jeho správanie. Súčasná podoba výchovy a vzdelávania je ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály