Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Autoregulatívne učenie

Autoregulatívne učenie (2.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V druhej časti príspevku opíšeme model sebaregulujúceho učenia, poukážeme na dôležité zručnosti na ceste k sebariadeniu. Ponúkneme model nácviku autoregulácie. Objasníme, čo je to metakognícia ako kľúčová a rozhodujúca zručnosť k efektívnemu učeniu a poznávaniu. Opíšeme podmienky pre autoregulatívne učenie, ktoré sú dôležité pre učiteľa.

Príspevky v diskusii: 0

Autoregulatívne učenie (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Veľa pozornosti sa v odbornej literatúre venuje tomu, ako možno zlepšiť žiakovo učenie, ako by si mal žiak zadeliť čas na školské povinnosti a aktivity vo voľnom čase, ako by sa dalo zlepšiť jeho správanie. Súčasná podoba výchovy a vzdelávania je založená na vonkajšom riadení detí, žiakov a študentov, a to rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, lektormi, trénermi alebo technickým zariadením. Do vedomia učiacich je implantovaná vonkajšia kultúrna, hodnotová, mravná, ideologická, vedecká realita. Pritom sa za obrovské peniaze vynaloží veľké ľudské úsilie. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk