Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogických zamestnancov

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Hodnotenie pedagóga je dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje výkon jeho povolania. Veľký dôraz treba klásť na správny výber hodnotiacich nástrojov. Pri hodnotení by sa nemalo brať do úvahy len splnenie vytýčeného cieľa, ale treba si všímať aj to, koľko námahy a úsilia musel pedagóg vynaložiť pri jeho splnení. V príspevku sa venujeme kompetenciám pedagóga, jeho sebahodnoteniu, sebareflexii a opíšeme postup pri charakteristike súčasného stavu prostredia prostredníctvom STEP a SWOT analýzy. 

Príspevky v diskusii: 0

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného profilu, pričom vychádzame z profesijného štandardu. Systém hodnotenia pedagogických zamestnancov by mal byť funkčný a zrozumiteľný, mal by umožniť porovnateľnosť výsledkov, zabezpečiť stimuláciu a jeho výsledky môžu patriť k rozhodujúcim faktorom odmeňovania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk