Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogických zamestnancov

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy

Hodnotenie pedagóga je dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje výkon jeho povolania. Veľký dôraz treba klásť na správny výber hodnotiacich nástrojov. Pri hodnotení by sa nemalo brať do úvahy len splnenie vytýčeného cieľa, ale treba si všímať aj to, ...

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného profilu, pričom vychádzame z profesijného štandardu....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály